logo Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Studia niestacjonarne

CILT Wiarygodna szkoła

E-learningMoodlogWirtualny dziekanat

Najlepsza uczelnia logistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu realizuje projekt „Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla obszaru administracyjno-usługowego”

Czytaj więcej...

PRESTIŻOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE Z WAYNE STATE UNIVERSITY

Branża samochodowa to intensywnie rozwijająca się gałąź przemysłu, co wiąże się z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów w tym obszarze.

Czytaj więcej

Rankingi Szkół Wyższych

Po raz kolejny odbył się Ranking niepublicznych uczelni wyższych Premium Brand 2017, podczas którego ponownie wyłonione zostały Uczelnie Wysokiej Reputacji.

Czytaj więcej...

MWSLiT OŚRODKIEM SZKOLĄCYM

Miło nam poinformować, iż Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu otrzymała wpis do wykazu ośrodków szkolących...

Czytaj więcej...

UCZELNIA GWARANTUJACA PRACĘ W BRANŻY TSL

Nie od dzisiaj wiadomo, że branża TSL jest jednym z najprężniej rozwijających się obszarów gospodarki. Zapotrzebowanie na specjalistów wciąż wzrasta.

Czytaj więcej...

Kierunki studiow

 

Studia dualne mają na celu zapewnienie studentom możliwości zarówno studiowania, jak i zdobywania doświadczenia w praktyce. Program studiów dualnych zakłada, że student odbywa praktykę lub staż przez dwa dni w tygodniu, a za swoją pracę otrzyma wynagrodzenie, nie niższe niż wysokość czesnego. Podjęcie pracy zawodowej zgodnej z wybraną specjalnością jest możliwe już na II roku studiów. W trybie dualnym można studiować logistykę (studia licencjackie i inżynierskie) oraz transport (studia licencjackie).

 

Władysław Frasyniuk, założyciel i współwłaściciel firmy transportowej FF FRACHT, wyjaśnia dlaczego warto studiować w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu. Jakość, reputacja, a przede wszystkim bardzo dobrze rozwinięta współpraca Uczelni z firmami będącymi liderami rynku TSL, stanowią klucz do sukcesu niemal 95% studentów i absolwentów MWSLiT, którzy już w czasie studiów rozpoczynają swoją karierę w branży.

WRZEŚNIOWE OBRONY ZA NAMI

20 września 2017 roku do grona absolwentów MWSLiT we Wrocławiu dołączyli kolejni studenci studiów licencjackich,...


Czytaj więcej...
Wayne State University (USA) pisze o studiach...

W newsie zamieszczonym na stronie internetowej Wayne State University (USA) możemy przeczytać o projekcie...


Czytaj więcej...
XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA...

27-28 października 2017 r. w Narodowym Uniwersytecie Lotniczym w Kijowie na Ukrainie (National Aviation University...


Czytaj więcej...

studia zaoczne wrocławPocząwszy od roku akademickiego 2002/2003 Uczelnia nasza wprowadziła Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System), który został opracowany przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające międzyuczelnianą wymianę studentów i ustalające jasne zasady uznawania części studiów odbytych za granicą lub na innej uczelni w kraju. Ideą systemu ECTS jest stworzenie wspólnego europejskiego wymiaru edukacyjnego ze ?wspólną walutą?, jaką mają stanowić punkty zaliczeniowe (ECTS). System opiera się na wzajemnym zaufaniu biorących w nim udział uczelni, uznających zasady dotyczące sposobu prezentacji w pakietach informacji o studiach, zawierania pomiędzy uczelniami porozumień dotyczących zasad odbywania studiów w poszczególnych instytucjach, przypisywania punktów zaliczeniowych poszczególnym przedmiotom i przyznawania ich studentom, którzy te przedmioty zaliczą.

 
Punkty ECTS są przyporządkowywane poszczególnym przedmiotom na podstawie nakładu pracy, jaki musi ponieść student, aby zaliczyć dany przedmiot. Ilość pracy studenta obejmuje obecność na wykładach, ćwiczeniach, pracę w laboratoriach, a także samodzielną pracę w domu i bibliotece.
 
Student otrzymuje punkty ECTS po zaliczeniu przedmiotu na ocenę pozytywną i zalicza cały semestr po zebraniu od 27 do 33 punktów ECTS. Na rok akademicki przypada odpowiednio 60 punktów. Podczas studiów pierwszego stopnia (licencjackich) student musi uzyskać 180 punktów zaliczeniowych, a podczas studiów II stopnia (magisterskich) - 120 punktów.
 
Dzięki wprowadzeniu ECTS student może uczestniczyć w wymianie międzynarodowej studentów w ramach porozumień pomiędzy uczelniami partnerskimi.
 

© 2015 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 42

mapa serwisu