logo Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Studia niestacjonarne

CILT Wiarygodna szkoła

E-learningMoodlogWirtualny dziekanat

Najlepsza uczelnia logistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 lat tradycji, prestiżu renoma na rynku edukacyjnym w Polsce, dobra opinia pracodawców największych firm transportowychi logistycznych;

Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymują dwa dyplomy: polski oraz francuski;

Jedyna uczelnia w Europie Środkowo-Wschodniej akredytowana przez
CILT (UK);

Wyróżnienie MWSLiT we Wrocławiu w raporcie międzynarodowej organizacji OECD jako uczelni ukierunkowanej na biznes
i przemysł, kształcącej wysoko wyspecjalizowaną kadrę;

Najlepsza w Polsce specjalistyczna uczelnia logistyczna według rankingu Perspektyw 2016;

Jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku wyróżniona certyfikatem Dobra Uczelnia – Dobra Praca;

Laureat certyfikatu „Wiarygodna Szkoła” nieprzerwanie od 2005 roku;

Laureat certyfikatu „Uczelnia Liderów” nieprzerwanie od 2011 roku;

Uczelnia uhonorowana Nagrodą Premiera Francji
w roku 2003 za najlepszy
w wymiarze europejskim projekt edukacyjny;

Wymiany i staże w ramach Programu Erasmus+ (uczelnie partnerskie
z całego świata);

Współpraca międzynarodowa
z uczelniami
z: Francji, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Ukrainy, Bułgarii, Argentyny, Maroka, Turcji i Chin;

Kadra składająca się
z wybitnych specjalistów
z kraju i zagranicy;

Praktyki we francuskich, niemieckich oraz polskich centrach logistycznych
i firmach transportowych;

Uczelnia posiadająca najnowocześniejsze, w pełni wyposażone laboratoria budowlane oraz logistyczne dla studentów, w tym innowacyjne technologie RFID;

Niezmienne czesne od 16 lat.

XX- lecie istnienia niepublicznego szkolnictwa wyższego w Polsce

rektor24 września br. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie odbyła się Jubileuszowa Inauguracja Roku Akademickiego Uczelni Niepublicznych 2011/2012. Przy tej okazji obchodzono XX-lecie istnienia niepublicznego szkolnictwa wyższego w Polsce. Honorowym patronem obchodów był Prezydent RP Bronisław Komorowski, a udział w nich wzięli znamienici goście w tym Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, a także przedstawiciele- rektorzy, kadra naukowa oraz studenci- ponad stu szkół wyższych z całej Polski. W uroczystościach brał udział Pan Rektor dr Janusz Zierkiewicz- Rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Jedno z najważniejszych i prestiżowych wyróżnień dla MWSLiT

ciltNa łamach Gazety Wrocławskiej dnia 12 września br. ukazał się artykuł opisujący ostatnie bardzo ważne wyróżnienie jakie otrzymała Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - prestiżową brytyjską akredytację CILT (Chartered Institute of Logistic and Transport).

 

 

 

 

 

Akredytacja CILT dla MWSLiT

Kolejny sukces Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu na arenie międzynarodowej!

 

 

cilt_logoMiędzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu 26 sierpnia 2011 r. otrzymała jedno z najważniejszych i prestiżowych wyróżnień w dziedzinie nauki - akredytację CILT (Chartered Institute of Logistics and Transport).

 

Brytyjski Chartered Institute of Logistics and Transport - CILT (UK) - to największa międzynarodowa organizacja zrzeszająca osoby pracujące w transporcie oraz - szerzej - w logistyce i łańcuchach dostaw, zapewniająca swoim członkom szereg usług związanych z kompleksową obsługą branży TSL. CILT (UK) jest jednocześnie Narodową Radą globalnej organizacji CILT International, która jest obecna na całym świecie.  O prestiżowej pozycji Instytutu w branży TSL świadczy przede wszystkim liczba 33.000 członków działających w ponad 100 krajach na całym świecie.  Chartered Institute of Logistics and Transport  jest najstarszym instytutem logistycznym w Europie. Powstał w 1919 roku w Wielkiej Brytanii, a w roku 1926 otrzymał tytuł "Royal Charter". Obecnie honorowym patronem Instytutu jest Jej Wysokość Królowa Brytyjska Elżbieta II.

Czytaj więcej...

Logistyka - jaką uczelnię wybrać?

logistykaGdy boli ząb, idziemy do dentysty a nie kardiologa. Gdy umieszczamy pieniądze na długoterminowych lokatach,  korzystamy z pomocy doradcy finansowego a nie kasjera. Z tego samego, logicznego powodu, jeśli zamierzamy zostać menedżerem logistyki, kształcenie powinniśmy powierzyć uczelniom specjalistycznym- Bo gwarancją jakości jest profesjonalizm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Wizyta Pani Minister Lilly Jaroń podsekretarz stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej

MEN dW dniu 12. sierpnia br. na zaproszenie Pana dr Janusza Zierkiewicza Rektora Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu gościła na naszej Uczelni Pani Lilla Jaroń podsekretarz stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na spotkaniu omówione zostały kwestie edukacyjne w tym prowadzone przez MWSLiT kursy przygotowawcze z matematyki dla tegorocznych maturzystów a także projekty edukacyjne współtworzone z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej. W czasie swojej wizyty, Pani Minister zwiedziła laboratoria oraz sale wykładowe naszej Uczelni.

Dolnośląskie uczelnie liderów

wyborcza_m

 

Jak spośród setek różnych kierunków studiów oferowanych przez dziesiątki uczelni publicznych i niepublicznych wybrać taki, który trzyma wysoki poziom i dobrze przygotowuje do przyszłego zawodu? Najlepiej przyjrzeć się niezależnym rankingom, które oceniają jakość kształcenia uczelni.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu to jedyna niepubliczna uczelnia w Polsce z uprawnieniami do prowa­dzenia studiów magisterskich na kie­runku logistyka i - według rankingu ?Perspektyw" - najlepsza w Polsce specjalistyczna uczelnia kształcąca logistyków i spedytorów. Lista wyróżnień i certyfikatów przyznanych tej szkole jest zresztą długa. Rekruta­cja na kierunki: logistyka, zarządza­nie i gospodarka przestrzenna, trwa tu do 26 września. W pierwszej kolej­ności przyjmowani są kandydaci, któ­rzy zdali maturę międzynarodową lub uzyskali na maturze co najmniej 50 proc. punktów z egzaminu rozsze­rzonego z języka polskiego, informa­tyki, matematyki lub języka obcego. Pozostali kandydaci są przyjmowani według kolejności zgłoszeń aż do wy­czerpania limitu miejsc. Szczegóły związane z rekrutacją i elektronicz­na rejestracja kandydatów na www.mwsl.eu.

 

NIE ZDAŁEŚ MATURY Z MATEMATYKI? ZAPRASZAMY NA DARMOWE KURSY W SZKOLE LOGISTYKI!

maturzysta

 

Czytaj więcej...

Rekrutacja

 

Zadaj pytanie

 

Pracodawcy Absolwenci Studenci

 

 

© 2015 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 42

mapa serwisu

Przejdź na górę strony