logo Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Studia niestacjonarne

CILT Wiarygodna szkoła

E-learningMoodlogWirtualny dziekanat

Najlepsza uczelnia logistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 lat tradycji, prestiżu renoma na rynku edukacyjnym w Polsce, dobra opinia pracodawców największych firm transportowychi logistycznych;

Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymują dwa dyplomy: polski oraz francuski;

Jedyna uczelnia w Europie Środkowo-Wschodniej akredytowana przez
CILT (UK);

Wyróżnienie MWSLiT we Wrocławiu w raporcie międzynarodowej organizacji OECD jako uczelni ukierunkowanej na biznes
i przemysł, kształcącej wysoko wyspecjalizowaną kadrę;

Najlepsza w Polsce specjalistyczna uczelnia logistyczna według rankingu Perspektyw 2016;

Jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku wyróżniona certyfikatem Dobra Uczelnia – Dobra Praca;

Laureat certyfikatu „Wiarygodna Szkoła” nieprzerwanie od 2005 roku;

Laureat certyfikatu „Uczelnia Liderów” nieprzerwanie od 2011 roku;

Uczelnia uhonorowana Nagrodą Premiera Francji
w roku 2003 za najlepszy
w wymiarze europejskim projekt edukacyjny;

Wymiany i staże w ramach Programu Erasmus+ (uczelnie partnerskie
z całego świata);

Współpraca międzynarodowa
z uczelniami
z: Francji, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Ukrainy, Bułgarii, Argentyny, Maroka, Turcji i Chin;

Kadra składająca się
z wybitnych specjalistów
z kraju i zagranicy;

Praktyki we francuskich, niemieckich oraz polskich centrach logistycznych
i firmach transportowych;

Uczelnia posiadająca najnowocześniejsze, w pełni wyposażone laboratoria budowlane oraz logistyczne dla studentów, w tym innowacyjne technologie RFID;

Niezmienne czesne od 16 lat.

PIERWSZA KATEGORIA W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH DLA MWSLiT!

Szanowni Państwo

Wykładowcy i Studenci

MWSLiT

 

Z radością informujemy, że nasza Uczelnia otrzymała pierwszą kategorię oceny parametrycznej jednostek naukowych.

Parametryzacja jednostek naukowych dotyczy oceny działalności naukowej, wydawniczej oraz praktycznych wyników badań i prac rozwojowych Uczelni.

 

Więcej:

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/informacja-o-rozpatrzeniu-wystapienia-jednostek-naukowych-dotyczace-weryfikacji-ustalonych-kategor/

Zastanawiasz się nad wyborem dobrych studiów?

bn_


Już 11-12 stycznia 2011 w godzinach 9.00 - 14.00 specjalnie dla Ciebie otwieramy  stoisko na targach edukacyjnych Wrocławski Indeks! Masz możliwość dowiedzenia się wszystkiego o ofercie edukacyjnej Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu od pracowników Biura Karier. Odwiedź nas, pobierz materiały informacyjne, a nasi studenci opowiedzą Ci wszelkie ciekawostki z życia studenckiego.
Przyjdź i dowiedz się więcej o jednym z naszych oferowanych kierunków: Logistyka, Gospodarka Przestrzenna, Zarządzanie.
Serdecznie zapraszamy!

 

Z MWSLiT ZOSTANIESZ INŻYNIEREM NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Od roku akademickiego 2011/2012 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu rozpoczyna nabór na kierunek Gospodarka Przestrzenna studia inżynierskie ? I stopnia.

 

Kierunek  Gospodarka przestrzenna ? specjalność Planowanie infrastruktury transportowej, gwarantuje nabycie umiejętności  projektowania przestrzeni w skali  urbanistyczno ? architektonicznej oraz umożliwia uczestniczenie we wszystkich formach  i zakresach planowania przestrzennego. Przygotowuje do prowadzenia polityki  przestrzennej i społeczno-gospodarczej na wszystkich szczeblach zarządzania, prognozowania i projektowania nowoczesnych systemów komunikacyjnych oraz rozwoju infrastruktury  technicznej osiedli, miast  i regionów. Studia w tej specjalności kształtują umiejętność  opracowania  i wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju, podejmowania działań z zakresu gospodarki gruntami, dostarczają wiedzę z podstaw geodezji i kartografii, przygotowują do wykonywania opracowań  planistycznych zgodnie z przepisami prawa.

 

Autorskie, interdyscyplinarne i nowoczesne programy specjalności ?Urbanistyka i planowanie przestrzenne? są opracowane oraz  realizowane przez doświadczonych, uprawnionych  urbanistów-architektów, projektantów czynnych zawodowo, laureatów prestiżowych,  krajowych i zagranicznych konkursów, z wieloletnią praktyką dydaktyczną.  Programy te umożliwiają  kontynuowanie nauki na studiach magisterskich, także na kierunku Architektura.

 

Absolwenci zdobywają atrakcyjny w wielu krajach zawód inżyniera urbanisty, a po 2-letniej praktyce mogą otrzymać  projektowe uprawnienia urbanistyczne (członkostwo w Izbie Urbanistów).

WIZYTA STUDENTÓW MWSLIT W CENTRACH LOGISTYCZNYCH POD WROCŁAWIEM

W ramach przedmiotu ?CENTRA LOGISTYCZNE? studenci V semestru licencjackich studiów stacjonarnych mieli możliwość zwiedzenia, w dniu 28 października br. centrum logistycznego firmy GEFCO w Kątach Wrocławskich oraz centrum Kühne & Nagel w podwrocławskich Bielanach.

 

1m 2m 3m 4m

Czytaj więcej...

Współpraca z Narodowym Uniwersytetem Lotniczym (Ukrainia)

ukrainaW dniach 8-9.11.2010 z wizytą w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu przebywali przedstawiciele Narodowego Uniwersytetu Lotniczego (NAU). Celem spotkania były rozmowy dotyczące utworzenia Polsko ? Ukraińskiego Instytutu Badawczego we Wrocławiu. W trakcie pierwszych obrad Instytutu zatwierdzono obowiązujący Statut i Regulamin Organizacyjny oraz powołano Dyrektora Instytutu (mgr inż. Janusz Pawęska ? Kanclerz MWSLiT), Z-cę Dyrektora Instytutu (prof. Volodymyr Kharchenko ? Rektor NAU) oraz Radę Naukową, w skład której weszli ? ze strony polskiej: dr Agnieszka Tubis ? Dziekan MWSLiT i mec. Marek Foriasz, a ze strony ukraińskiej ? dr Dymitr Bugajko i Olga Roaldowna - Szewczenko.

Do podstawowych zadań Instytutu należeć będzie realizowanie:

  • funkcji edukacyjnej poprzez animowanie i organizowanie wykładów, seminariów, konferencji, dyskusji panelowych, kursów, zajmujących się problematyką związaną w szczególności z realizowanymi profilami dydaktycznymi i naukowymi Stron;
  • funkcji badawczej drogą prowadzenia badań, konsultacji oraz opracowywania, koordynacji i prowadzenia projektów, których zadaniem jest integrowanie środowisk naukowo-badawczych Stron w celu efektywnego wykonania prac i realizacji idei Partnerstwa Wschodniego;
  • funkcji innowacyjno-wdrożeniowej poprzez propagowanie nowych rozwiązań techniczno-technologicznych i wdrażanie nowych technologii w dziedzinie i zgodnie z zasadami określonymi przez odrębne umowy Instytutu z jego partnerami.

Dzień 09.11.2010 uznać można jako datę rozpoczęcia działalności Polsko ? Ukraińskiego Instytutu Badawczego przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

?NAJBARDZIEJ AKTYWNY STUDENT MWSLiT 2010/2011? ? zainteresowany? Już dziś ogłaszamy KONKURS!

Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny otrzymaliśmy zaproszenie Lidii Geringer de Oedenberg Posła do Parlamentu Europejskiego do wzięcia udziału w wyjeździe do Parlamentu Europejskiego.

Parlament Europejski  pragnąc umożliwić szerokiej publiczności zapoznanie się ze swoją działalnością, zaprasza do jednej ze swoich trzech siedzib - do Brukseli.

Parlament daje możliwość odbycia wizyty, wzięcia udziału w posiedzeniu plenarnym lub innym ważnym wydarzeniu otwartym dla publiczności.

Drogi Studencie naprawdę warto być aktywnym!

O wszelkich szczegółach konkursu będziemy na bieżąco informować! W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do Biura Karier pok. nr 16.

 

W załączeniu zaproszenie.

 

zap_m

Relacja z inauguracji roku 2010/2011

3 października 2010 odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2010/11 Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, połączona z 10-leciem istnienia Uczelni. Uroczystość inauguracyjna tradycyjnie odbywała się w Auli Leopoldina, najpiękniejszej barokowej sali we Wrocławiu. W uroczystości brali udział przedstawiciele zaprzyjaźnionych uczelni krajowych i zagranicznych, m.in. z Francji, Słowacji i Czech.  Wśród znamienitych gości byli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, placówek dyplomatycznych, izb gospodarczych krajowych i zagranicznych oraz wieloletni przyjaciele Uczelni. Tegoroczny wykład inauguracyjny pt. ?Traktat Lizboński ? wezwanie dla Unii Europejskiej i państw członkowskich? wygłosił Jego Ekscelencja Ambasador RP przy Unii Europejskiej dr Jan Tombiński. W trakcie uroczystości nastąpiła również ceremonia przekazania JM Rektorowi przez Założyciela nowego sztandaru MWSLiT. Na zakończenie, zgodnie z tradycją absolwenci Uczelni otrzymali dwa dyplomy ? polski z rąk Rektora, francuski  zaś od attache ambasady francuskiej.

 

Galeria

Rekrutacja

 

Zadaj pytanie

 

Pracodawcy Absolwenci Studenci

 

 

© 2015 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 42

mapa serwisu

Przejdź na górę strony