logo Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Studia niestacjonarne

CILT Wiarygodna szkoła

E-learningMoodlogWirtualny dziekanat

Najlepsza uczelnia logistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stypendia

                                                                             Wrocław, 08.05.2017

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła

Logistyki i Transportu

we Wrocławiu

 

Protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej

 

W dniu 08.05.2017 roku Komisja Stypendialna w składzie:

 

 1. dr inż. Anna Dzikowska – Przewodniczący
 2. mgr inż. Michał Zieliński – Zastępca Przewodniczącego
 3. Yuliia Linkevych – Członek Komisji
 4. Artem Barinov – Członek Komisji
 5. Alina Bespala – Członek Komisji

 

przyznała stypendia Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce, wymienione
w Załączniku numer 1 do Protokołu wypłacane przez okres:

·         5 miesięcy (od marca 2017 roku do lipca 2017 roku) studentom semestru VII studiów inżynierskich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studentom III semestru studiów II stopnia niestacjonarnych,

·         10 miesięcy (od marca 2017 roku do lutego 2018 roku) studentom pozostałych semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

Przyznała stypendia socjalne, studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, wymienionym w Załączniku numer 2 do Protokołu, na rok akademicki 2016/17, płatne przez okres:

·         5 miesięcy (od marca 2017 roku do lipca 2017 roku).

 

Przyznała specjalne stypendia dla osób niepełnosprawnych studentom, wymienionym w Załączniku numer 3 do Protokołu, na rok akademicki 2016/17, płatne przez okres:

·         5 miesięcy (od marca 2017 roku do lipca 2017 roku).

 

Przyznała jednorazową zapomogę studentom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej lub losowej, wymienionym w Załączniku numer 4 do Protokołu.

Kategorie i stawki stypendium przyznano zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym
nr R/13/2016 w sprawie kategorii i stawek świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2016/17.

 

                                                                  Podpisy Członków Komisji

 

 

 Załącznik 1. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce

 

Lp.

NUMER INDEKSU

ILOŚĆ MIESIĘCY

ZWERYFIKOWANA ŚREDNIA

PRZYZNANA KWOTA [zł]

1

3543

5

4,69

550

2

3582

5

4,67

550

3

3592

10

4,64

550

4

3231

5

4,60

550

5

3546

5

4,58

500

7

5229

10

4,57

500

8

5219

10

4,43

450

9

5776

10

4,42

450

10

3257

10

4,36

400

11

3286

5

4,32

400

 

 

 

Załącznik 2. Stypendia socjalne

 

Lp.

NUMER INDEKSU

ILOŚĆ MIESIĘCY

PRZYZNANA KWOTA [zł]

1

3456

5

750

2

5698

5

650

3

5755

5

600

 

Załącznik 3. Specjalne stypendia dla osób niepełnosprawnych

 

Lp.

NUMER INDEKSU

ILOŚĆ MIESIĘCY

PRZYZNANA KWOTA [zł]

1

3456

5

400

2

4033

5

600

 

 

Załącznik 4. Zapomogi

 

Lp.

NUMER INDEKSU

PRZYZNANA KWOTA

1

3743

2000

2

2582

2000

3

3588

1500

4

4653

1500

5

4776

2000

6

4333

1000

7

4210

2000

8

3712

1500

9

3707

1500

10

3585

1500

11

3193

1500

12

4206

2000

13

4238

1500

14

4245

2000

15

4244

1000

16

4211

1000

17

4675

1500

18

3775

2000

19

5721

2000

20

5054

1500

  


 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła
Logistyki i Transportu
we WrocławiuProtokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej             W dniu 22 listopada 2016 roku Komisja Stypendialna:

Przyznała stypendia Rektora dla najlepszych studentów, wymienionych w Załączniku numer 1 oraz 2 do Protokołu, na rok akademicki 2016/17 płatne przez okres:
•    5 miesięcy (od października 2016 roku do lutego 2017 roku) studentom semestru VII studiów inżynierskich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studentom III semestru studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych,
•    10 miesięcy (od października 2016 roku do lipca 2017 roku) studentom pozostałych semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.Przyznała stypendia socjalne i dodatek mieszkaniowy, studentom studiów stacjonarnych oraz stypendia socjalne studentom studiów niestacjonarnych, wymienionym w Załączniku numer 3 do Protokołu, na rok akademicki 2016/17, płatne przez okres:
•    5 miesięcy (od października 2016 roku do lutego 2017 roku) studentom semestru VII oraz studentom III i IV semestru studiów II stopnia,
•    10 miesięcy (od października 2016 roku do lipca 2017 roku) studentom pozostałych semestrów.Przyznała specjalne stypendia dla osób niepełnosprawnych studentom, wymienionym w Załączniku numer 4 do Protokołu, na rok akademicki 2016/17, płatne przez okres:
•    5 miesięcy (od października 2016 roku do lutego 2017 roku) studentom semestru VII studiów inżynierskich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studentom III semestru studiów II stopnia,
•    10 miesięcy (od października 2016 roku do lipca 2017 roku) studentom pozostałych semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.Przyznała jednorazową zapomogę studentom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wymienionym w Załączniku numer 5 do Protokołu.
Kategorie i stawki stypendium przyznano zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym
nr R/…../2016 w sprawie kategorii i stawek świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2016/17.

 

Załącznik nr 1

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce

na kierunkach LOGISTYKA (studia I i II stopnia) oraz TRANSPORT

 

Lp.

NUMER INDEKSU

ŚREDNIA

PRZYZNANA KWOTA

ilość miesięcy

1

5529

5,00

700

10

2

5004

4,93

700

10

3

3597

4,91

700

5

4

4928

4,87

650

10

5

3903

4,86

650

5

6

3781

4,85

650

5

7

4514

4,84

650

10

9

5095

4,82

650

5

10

5147

4,82

650

5

11

5039

4,80

650

10

12

5288

4,80

650

10

13

4958

4,80

650

10

14

4913

7,78

600

10

15

4875

4,72

600

5

16

4914

4,72

600

10

17

3159

4,70

600

10

18

3732

4,69

550

10

19

3888

4,69

550

5

20

3707

4,65

550

10

21

4393

4,65

550

10

22

4837

4,65

550

10

23

3881

4,64

550

5

24

4784

4,63

550

10

25

4806

4,63

550

10

26

3910

4,62

550

5

27

3596

4,61

550

5

28

4275

4,61

550

10

29

5042

4,59

500

10

30

4850

4,58

500

5

31

4959

4,56

500

10

32

5135

4,56

500

10

33

3691

4,56

500

5

34

3980

4,56

500

5

35

4855

4,55

500

5

36

4805

4,55

500

10

37

5196

4,53

500

5

38

3916

4,50

500

5

39

4840

4,50

500

5

40

3582

4,5

500

5

41

4273

4,50

500

10

42

4251

4,50

500

10

43

4891

4,47

450

5

44

3856

4,47

450

10

45

4765

4,47

450

10

46

3984

4,47

450

5

47

4282

4,47

450

10

48

4948

4,45

450

5

49

3592

4,45

450

5

50

4284

4,43

450

10

51

4856

4,42

450

5

52

5017

4,41

450

10

53

4833

4,41

450

10

54

3928

4,40

450

5

55

4317

4,40

450

10

56

4846

4,39

400

5

57

3712

4,38

400

10

58

5495

4,36

400

10

59

5500

4,33

400

10

60

4871

4,30

400

10

61

4285

4,28

nie przyznano

 

62

5059

4,25

nie przyznano

 

63

4900

4,22

nie przyznano

 

64

4786

4,19

nie przyznano

 

65

4999

4,18

nie przyznano

 

66

3293

4,15

nie przyznano

 

67

5154

4,05

nie przyznano

 

68

4769

3,94

nie przyznano

 

 

 


Stypendia Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce

na kierunku BUDOWNICTWO

 

Lp.

NUMER INDEKSU

ŚREDNIA zweryfikowana

PRZYZNANA KWOTA

ilość miesięcy

1

5134

4,55

600

10

2

5048

4,40

550

10

3

4770

4,29

500

10

4

5123

4,09

450

10

5

5055

3,95

450

10

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w sporcie

na kierunkach LOGISTYKA, TRANSPORT oraz BUDOWNICTWO

 

 

Lp.

NUMER INDEKSU

PRZYZNANA KWOTA

uwagi

ilość miesięcy

1

4266

400

sportowe

10

2

3863

400

sportowe

10

 

 

 

 Załącznik nr 3

 

Stypendia socjalne oraz dodatek mieszkaniowy

 

Lp.

NUMER INDEKSU

SOCJALNE

DODATEK MIESZKANIOWY

SUMA DO WYPŁATY

ilość miesięcy

1

5132

800

800

5

2

3856

750

400

1150

10

3

3585

750

400

1150

10

4

5251

750

750

10

5

3456

750

750

5

6

4482

700

350

1050

10

7

4707

700

700

10

8

4425

700

350

1050

10

9

5101

650

650

5

10

5234

650

650

10

11

5270

650

350

1000

10

12

5050

650

650

10

13

4563

650

350

1000

10

14

4212

650

350

1000

10

15

3737

600

600

10

16

5254

600

600

10

17

5561

600

600

10

18

5626

600

600

10

19

5067

600

600

10

20

5056

600

600

10

21

3596

600

600

5

22

3312

550

550

5

23

5525

550

550

10

24

4775

550

550

10

25

3445

550

550

10

26

5602

550

550

10

27

5192

500

500

10

28

5541

500

500

10

29

5616

500

500

10

30

5054

500

500

10

31

3622

500

500

10

32

5059

500

500

10

33

5558

500

250

750

10

34

5500

500

500

10

35

3932

450

250

700

5

36

3355

450

450

5

37

5277

450

450

10

38

5244

450

450

10

39

4393

450

250

700

10

40

3712

450

450

10

41

5199

450

450

10

42

5060

450

450

10

43

5529

400

400

10

44

3707

400

400

10

45

3491

400

400

5

46

4012

350

350

10

47

5228

350

350

10

48

5073

350

350

10

49

3420

0

5

50

4211

0

10

51

4568

0

10

 

 

 

 Załącznik nr 4

Specjalne stypendia dla osób niepełnosprawnych

 

Lp.

NUMER INDEKSU

STOPIEŃ NIEPEŁN.

KWOTA

ilość miesięcy

1

4672

umiarkowany

600

10

2

3456

lekki

400

5

3

5326

umiarkowany

600

10

4

2848

lekki

400

10

5

3192

umiarkowany

600

10

6

2542

lekki

400

10

7

4033

umiarkowany

600

5

8

3801

umiarkowany

600

5

 

 


 Załącznik nr 5

Zapomogi

 

Lp.

NUMER INDEKSU

PRZYZNANA KWOTA

1

5041

1500

2

3581

2000

3

4211

1500

4

4238

2000

5

4245

2000

6

4775

2000

7

5047

2000

8

5051

2000

9

3712

2000

10

4033

1500

11

5059

2000

12

3775

2000

13

4693

2000

14

2980

2000

15

3553

2500

16

5054

2000

17

3420

2000

18

3585

2000

19

4776

2000

20

5123

2000

21

3707

2000

22

3166

1500

23

3193

1500

24

4333

1500

 

 


 

 

W dniu 18.10.2016 (wtorek) konsultacje i przyjmowanie wniosków o stypendia ODWOŁANE.


Dodatkowy termin 24.10.2016 w godzinach od 8.30 do 10.30.


Michał Zieliński

 


 

Godziny przyjmowania wniosków o stypendia:

 

mgr inż. Michał Zieliński - pokój nr 8

 

04.10.2016 (wtorek) godz. 8.30-10.30

 

08.10.2016 (sobota) godz. 12.00-14.00

 

11.10.2016 (wtorek) godz. 8.30-10.30

 

16.10.2016 (niedziela) godz. 12.30-15.00

 

18.10.2016 (wtorek) godz. 8.30-10.30

 

23.10.2016 (niedziela) godz. 12.30-15.00

 

25.10.2016 (wtorek) godz. 8.30-10.30

 

26.10.2016 (wtorek) godz. 8.30-10.30

 

Uwaga: Studenci, którzy w październiku rozpoczynają ostatni semestr studiów - stypendia zostaną przyznane na 5 miesięcy.

 

Pozdrawiam

 

Michał Zieliński

 

 

 


 

 

Pomocy materialna 2016/2017


KONSULTACJE pok. Nr 8

Terminy zostaną podane na stronie www Uczelni w pierwszym tygodniu października

mgr inż. Michał Zieliński
mzielinski@mail.mwsl.eu (nowy adres)

W sprawach pilnych – kontakt mailowy.

Termin składania wniosków

03.10.2016 - 28.10.2016

Wnioski proszę wypełniać czytelnie, z uwzględnieniem wszystkich wymaganych pól.

 


 

O STYPENDIUM SOCJALNE mogą ubiegać się studenci wszystkich semestrów.

 Stypendia zostaną przyznane na 10 miesięcy.

 Do wniosków należy dołączyć:

 • zaświadczenia o dochodach za rok 2015 (dla wszystkich pełnoletnich osób uwzględnionych we wniosku)uwzględniające następujące dane:
  • dochód
  • podatek należny
  • składki na ubezpieczenie społeczne
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne (jeśli Urząd Skarbowy nie uwzględnia tej pozycji należy dostarczyć również zaświadczenie z ZUS
  • wysokości składek na ubezpieczenie społeczne)
 • zaświadczenia ze szkół lub uczelni wyższych dla osób uczących się uwzględnionych we wniosku
 • zaświadczenia z Powiatowych Urzędów Pracy dla osób bezrobotnych uwzględnionych we wniosku
 • inne dokumenty poświadczające trudną sytuację rodzinną (akt zgonu rodzica, orzeczenie sądu o rozwodzie)
 • kserokopię umowy najmu mieszkania/pokoju – dla studentów ubiegających się o dodatek mieszkaniowy


O STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH mogą ubiegać się studenci wszystkich semestrów.
Stypendia zostaną przyznane na 10 miesięcy.Do wniosków należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności!


 

O STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW mogą ubiegać się studenci, którzy od października 2016 rozpoczynają

 • trzeci, piąty semestr studiów licencjackich;
 • trzeci, piąty, siódmy semestr studiów inżynierskich;
 • pierwszy semestr studiów magisterskich, jednak nie później niż rok od ukończenia studiów pierwszego stopnia;
 • trzeci semestr studiów magisterskich.

 

Do wniosków należy dołączyć wydruk ocen z Wirtualnego Dziekanatu za dwa poprzednie semestry*.

*W przypadku pierwszego semestru studiów magisterskich zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ocen z dwóch ostatnich semestrów (średnia uwzględniająca oceny z pierwszych i kolejnych terminów zaliczeń i egzaminów).

Linki do plików:

Regulamin pomocy materialnej 2016/2017
Załącznik 1 – STYPENDIUM SOCJALNE I MIESZKANIOWE
Załącznik 2 - STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Załącznik 3 - STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
Załącznik 4 - WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI

                                   

Międzynarodowa Wyższa Szkoła
Logistyki i Transportu
we Wrocławiu

Protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej

W dniu 22 listopada 2016 roku Komisja Stypendialna:

Przyznała stypendia Rektora dla najlepszych studentów, wymienionych w Załączniku numer 1 oraz 2 do Protokołu, na rok akademicki 2016/17 płatne przez okres:
•    5 miesięcy (od października 2016 roku do lutego 2017 roku) studentom semestru VII studiów inżynierskich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studentom III semestru studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych,
•    10 miesięcy (od października 2016 roku do lipca 2017 roku) studentom pozostałych semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Przyznała stypendia socjalne i dodatek mieszkaniowy, studentom studiów stacjonarnych oraz stypendia socjalne studentom studiów niestacjonarnych, wymienionym w Załączniku numer 3 do Protokołu, na rok akademicki 2016/17, płatne przez okres:
•    5 miesięcy (od października 2016 roku do lutego 2017 roku) studentom semestru VII oraz studentom III i IV semestru studiów II stopnia,
•    10 miesięcy (od października 2016 roku do lipca 2017 roku) studentom pozostałych semestrów.

Przyznała specjalne stypendia dla osób niepełnosprawnych studentom, wymienionym w Załączniku numer 4 do Protokołu, na rok akademicki 2016/17, płatne przez okres:
•    5 miesięcy (od października 2016 roku do lutego 2017 roku) studentom semestru VII studiów inżynierskich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studentom III semestru studiów II stopnia,
•    10 miesięcy (od października 2016 roku do lipca 2017 roku) studentom pozostałych semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Przyznała jednorazową zapomogę studentom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wymienionym w Załączniku numer 5 do Protokołu.
Kategorie i stawki stypendium przyznano zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym
nr R/…../2016 w sprawie kategorii i stawek świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2016/17.

                            

 
Załącznik nr 1
Stypendia Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce
na kierunkach LOGISTYKA (studia I i II stopnia) oraz TRANSPORT

Lp.    NUMER INDEKSU    ŚREDNIA    PRZYZNANA KWOTA    ilość miesięcy
1    5529    5,00    700    10
2    5004    4,93    700    10
3    3597    4,91    700    5
4    4928    4,87    650    10
5    3903    4,86    650    5
6    3781    4,85    650    5
7    4514    4,84    650    10
9    5095    4,82    650    5
10    5147    4,82    650    5
11    5039    4,80    650    10
12    5288    4,80    650    10
13    4958    4,80    650    10
14    4913    7,78    600    10
15    4875    4,72    600    5
16    4914    4,72    600    10
17    3159    4,70    600    10
18    3732    4,69    550    10
19    3888    4,69    550    5
20    3707    4,65    550    10
21    4393    4,65    550    10
22    4837    4,65    550    10
23    3881    4,64    550    5
24    4784    4,63    550    10
25    4806    4,63    550    10
26    3910    4,62    550    5
27    3596    4,61    550    5
28    4275    4,61    550    10
29    5042    4,59    500    10
30    4850    4,58    500    5
31    4959    4,56    500    10
32    5135    4,56    500    10
33    3691    4,56    500    5
34    3980    4,56    500    5
35    4855    4,55    500    5
36    4805    4,55    500    10
37    5196    4,53    500    5
38    3916    4,50    500    5
39    4840    4,50    500    5
40    3582    4,5    500    5
41    4273    4,50    500    10
42    4251    4,50    500    10
43    4891    4,47    450    5
44    3856    4,47    450    10
45    4765    4,47    450    10
46    3984    4,47    450    5
47    4282    4,47    450    10
48    4948    4,45    450    5
49    3592    4,45    450    5
50    4284    4,43    450    10
51    4856    4,42    450    5
52    5017    4,41    450    10
53    4833    4,41    450    10
54    3928    4,40    450    5
55    4317    4,40    450    10
56    4846    4,39    400    5
57    3712    4,38    400    10
58    5495    4,36    400    10
59    5500    4,33    400    10
60    4871    4,30    400    10
61    4285    4,28    nie przyznano    
62    5059    4,25    nie przyznano    
63    4900    4,22    nie przyznano    
64    4786    4,19    nie przyznano    
65    4999    4,18    nie przyznano    
66    3293    4,15    nie przyznano    
67    5154    4,05    nie przyznano    
68    4769    3,94    nie przyznano    


Stypendia Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce
na kierunku BUDOWNICTWO

Lp.    NUMER INDEKSU    ŚREDNIA zweryfikowana    PRZYZNANA KWOTA    ilość miesięcy
1    5134    4,55    600    10
2    5048    4,40    550    10
3    4770    4,29    500    10
4    5123    4,09    450    10
5    5055    3,95    450    10

Załącznik nr 2

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w sporcie
na kierunkach LOGISTYKA, TRANSPORT oraz BUDOWNICTWO


Lp.    NUMER INDEKSU    PRZYZNANA KWOTA    uwagi    ilość miesięcy
1    4266    400    sportowe    10
2    3863    400    sportowe    10 
Załącznik nr 3

Stypendia socjalne oraz dodatek mieszkaniowy

Lp.    NUMER INDEKSU    SOCJALNE    DODATEK MIESZKANIOWY    SUMA DO WYPŁATY    ilość miesięcy
1    5132    800        800    5
2    3856    750    400    1150    10
3    3585    750    400    1150    10
4    5251    750        750    10
5    3456    750        750    5
6    4482    700    350    1050    10
7    4707    700        700    10
8    4425    700    350    1050    10
9    5101    650        650    5
10    5234    650        650    10
11    5270    650    350    1000    10
12    5050    650        650    10
13    4563    650    350    1000    10
14    4212    650    350    1000    10
15    3737    600        600    10
16    5254    600        600    10
17    5561    600        600    10
18    5626    600        600    10
19    5067    600        600    10
20    5056    600        600    10
21    3596    600        600    5
22    3312    550        550    5
23    5525    550        550    10
24    4775    550        550    10
25    3445    550        550    10
26    5602    550        550    10
27    5192    500        500    10
28    5541    500        500    10
29    5616    500        500    10
30    5054    500        500    10
31    3622    500        500    10
32    5059    500        500    10
33    5558    500    250    750    10
34    5500    500        500    10
35    3932    450    250    700    5
36    3355    450        450    5
37    5277    450        450    10
38    5244    450        450    10
39    4393    450    250    700    10
40    3712    450        450    10
41    5199    450        450    10
42    5060    450        450    10
43    5529    400        400    10
44    3707    400        400    10
45    3491    400        400    5
46    4012    350        350    10
47    5228    350        350    10
48    5073    350        350    10
49    3420            0    5
50    4211            0    10
51    4568            0    10

 


Załącznik nr 4
Specjalne stypendia dla osób niepełnosprawnych

Lp.    NUMER INDEKSU    STOPIEŃ NIEPEŁN.    KWOTA    ilość miesięcy
1    4672    umiarkowany    600    10
2    3456    lekki    400    5
3    5326    umiarkowany    600    10
4    2848    lekki    400    10
5    3192    umiarkowany    600    10
6    2542    lekki    400    10
7    4033    umiarkowany    600    5
8    3801    umiarkowany    600    5 

Załącznik nr 5
Zapomogi

Lp.    NUMER INDEKSU    PRZYZNANA KWOTA
1    5041    1500
2    3581    2000
3    4211    1500
4    4238    2000
5    4245    2000
6    4775    2000
7    5047    2000
8    5051    2000
9    3712    2000
10    4033    1500
11    5059    2000
12    3775    2000
13    4693    2000
14    2980    2000
15    3553    2500
16    5054    2000
17    3420    2000
18    3585    2000
19    4776    2000
20    5123    2000
21    3707    2000
22    3166    1500
23    3193    1500
24    4333    1500


Rekrutacja

 

Zadaj pytanie

 

Pracodawcy Absolwenci Studenci

 

 

© 2015 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 42

mapa serwisu

Przejdź na górę strony