logo Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Studia niestacjonarne

CILT Wiarygodna szkoła

E-learningMoodlogWirtualny dziekanat

Najlepsza uczelnia logistyczna

Stypendia

W dniu 18.10.2016 (wtorek) konsultacje i przyjmowanie wniosków o stypendia ODWOŁANE.


Dodatkowy termin 24.10.2016 w godzinach od 8.30 do 10.30.


Michał Zieliński

 


 

Godziny przyjmowania wniosków o stypendia:

 

mgr inż. Michał Zieliński - pokój nr 8

 

04.10.2016 (wtorek) godz. 8.30-10.30

 

08.10.2016 (sobota) godz. 12.00-14.00

 

11.10.2016 (wtorek) godz. 8.30-10.30

 

16.10.2016 (niedziela) godz. 12.30-15.00

 

18.10.2016 (wtorek) godz. 8.30-10.30

 

23.10.2016 (niedziela) godz. 12.30-15.00

 

25.10.2016 (wtorek) godz. 8.30-10.30

 

26.10.2016 (wtorek) godz. 8.30-10.30

 

Uwaga: Studenci, którzy w październiku rozpoczynają ostatni semestr studiów - stypendia zostaną przyznane na 5 miesięcy.

 

Pozdrawiam

 

Michał Zieliński

 

 

 


 

 

Pomocy materialna 2016/2017


KONSULTACJE pok. Nr 8

Terminy zostaną podane na stronie www Uczelni w pierwszym tygodniu października

mgr inż. Michał Zieliński
mzielinski@mail.mwsl.eu (nowy adres)

W sprawach pilnych – kontakt mailowy.

Termin składania wniosków

03.10.2016 - 28.10.2016

Wnioski proszę wypełniać czytelnie, z uwzględnieniem wszystkich wymaganych pól.

 


 

O STYPENDIUM SOCJALNE mogą ubiegać się studenci wszystkich semestrów.

 Stypendia zostaną przyznane na 10 miesięcy.

 Do wniosków należy dołączyć:

 • zaświadczenia o dochodach za rok 2015 (dla wszystkich pełnoletnich osób uwzględnionych we wniosku)uwzględniające następujące dane:
  • dochód
  • podatek należny
  • składki na ubezpieczenie społeczne
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne (jeśli Urząd Skarbowy nie uwzględnia tej pozycji należy dostarczyć również zaświadczenie z ZUS
  • wysokości składek na ubezpieczenie społeczne)
 • zaświadczenia ze szkół lub uczelni wyższych dla osób uczących się uwzględnionych we wniosku
 • zaświadczenia z Powiatowych Urzędów Pracy dla osób bezrobotnych uwzględnionych we wniosku
 • inne dokumenty poświadczające trudną sytuację rodzinną (akt zgonu rodzica, orzeczenie sądu o rozwodzie)
 • kserokopię umowy najmu mieszkania/pokoju – dla studentów ubiegających się o dodatek mieszkaniowy


O STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH mogą ubiegać się studenci wszystkich semestrów.
Stypendia zostaną przyznane na 10 miesięcy.Do wniosków należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności!


 

O STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW mogą ubiegać się studenci, którzy od października 2016 rozpoczynają

 • trzeci, piąty semestr studiów licencjackich;
 • trzeci, piąty, siódmy semestr studiów inżynierskich;
 • pierwszy semestr studiów magisterskich, jednak nie później niż rok od ukończenia studiów pierwszego stopnia;
 • trzeci semestr studiów magisterskich.

 

Do wniosków należy dołączyć wydruk ocen z Wirtualnego Dziekanatu za dwa poprzednie semestry*.

*W przypadku pierwszego semestru studiów magisterskich zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ocen z dwóch ostatnich semestrów (średnia uwzględniająca oceny z pierwszych i kolejnych terminów zaliczeń i egzaminów).

Linki do plików:

Regulamin pomocy materialnej 2016/2017
Załącznik 1 – STYPENDIUM SOCJALNE I MIESZKANIOWE
Załącznik 2 - STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Załącznik 3 - STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
Załącznik 4 - WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI

Rekrutacja

 

Zadaj pytanie

 

Pracodawcy Absolwenci Studenci

 

 

© 2015 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 42

mapa serwisu

Przejdź na górę strony