logo Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Studia niestacjonarne

CILT Wiarygodna szkoła

E-learningMoodlogWirtualny dziekanat

Najlepsza uczelnia logistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budownictwo

studia budownictwo

Specjalistyczne laboratoria
 
Certyfikowane szkolenia
 
Praktyki
i staże
 
Wykłady gościnne
 
Akredytacja
CILT (UK)
 

 

BUDOWNICTWO studia inżynierskie

Kierunek budownictwo gwarantuje zdobycie wiedzy w zakresie nauk matematyczno-fizycznych oraz wiedzy z zakresu budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów, konstrukcji betonowych, konstrukcji metalowych, technologii robót budowlanych, organizacji i zarządzania w budownictwie oraz ekonomiki. Absolwent tego kierunku uzyskuje tytuł inżyniera budownictwa.

Zapraszamy na dzienne i zaoczne studia na kierunku budownictwo.

 

REKOMENDACJA DZIEKANA MWSLiT

Anna Dzikowska 300x450

 

CCI20140901 00001

dr inż. Anna Dzikowska
Dziekan MWSLiT

Budownictwo to wciąż prężnie rozwijający się sektor gospodarki, który dzięki programom promocyjnym realizowanym w Polsce i za granicą, staje się coraz atrakcyjniejszy. Impulsem do rozwoju są także coraz większe możliwości inwestycyjne w kraju i za granicą oraz, a być może przede wszystkim, wzrastające zarobki w tej branży. Wybór takich specjalności kształcenia jak - Budowa dróg i mostów oraz Drogi szynowe – umożliwiają zdobycie atrakcyjnego i prestiżowego zawodu, który gwarantuje stabilną i dobrze płatną pracę zarówno w kraju, jak i za granicą.
Uruchomienie kierunku budownictwo jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w branży na wykształconych ludzi, umiejących kształtować sieć transportową i komunikacyjną naszego kraju: budować autostrady, drogi krajowe, a także drogi szynowe. Dodatkowym potwierdzeniem rozwoju tego obszaru gospodarki są środki jakie zostaną przeznaczone w najbliższych latach na modernizację i budowę dróg. Prognozy są następujące:

  • budowa dróg – głównie ekspresowych i obwodnic oraz modernizacja linii kolejowych mają
  • w latach 2014–2020 należeć do głównych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych. Przewidziana kwota 10,5 mld euro.
  • modernizacja dróg szynowych w Polsce latach 2014-2020. Przewidziana kwota 40 mld zł.
  • wsparcie rozwoju dróg w Polsce latach 2014-2020. Przewidziana kwota około 60 mld zł.
  • budowa dróg i linii kolejowych łączących Polskę z krajami nadbałtyckimi - Via Baltica i Rail Baltica – w oparciu o środki unijne.

To tylko przykłady planowanych działań. Możliwości jakie stoją przed specjalistami kierunku budownictwo są znacznie większe. Ilość już rozpoczętych inwestycji związanych z rozbudową sieci transportowych, zaplanowane nowe przedsięwzięcia oraz działania związane z utrzymaniem
i konserwacją zakończonych projektów z pewnością dadzą zatrudnienie i nowe możliwości absolwentom budownictwa. Wskaźnikiem zapotrzebowania na specjalistów jest z pewnością niezmiennie od kilku lat utrzymująca się, a wręcz wzrastająca ilość rozpoczynanych inwestycji. Ponadto, strategicznym i kluczowym punktem w rozwoju polskiego transportu kolejowego może być również zakup w sierpniu tego roku przez PKP Intercity dwudziestu pociągów Pendolino. Jest to kolejna ogromna inwestycja, która przyczyni się nie tylko do wzrostu komfortu podróży pasażerów, ale również da impuls do zmian, modernizacji sieci dróg szynowych w Polsce.

Jako Dziekan MWSLiT rekomenduję i serdecznie polecam!

OPINIA WIODĄCEJ FIRMY BUDOWLANEJ
inter system 
pb rek

PB Inter-System S.A. jest firmą budowlaną i zajmuje się złożonymi procesami inwestycyjnymi. Budujemy najróżniejsze obiekty m.in. Oceanarium Wrocławskie. Wszystkie te budowy charakteryzują się jednym elementem.
Dzisiaj inżynieria i procesy inwestycyjne byłyby niczym bez złożonych procesów logistycznych. Transport i zaopatrzenie budowy wymaga ogromnych procesów logistycznych.
Bardzo mnie cieszy fakt, że we Wrocławiu możemy korzystać, możemy cieszyć się tym, że funkcjonuje i wypuszcza na rynek świetnych logistyków Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Myślę, że będzie to świetna kuźnia dla nowych menadżerów, którzy znajdą miejsce w przemyśle, budownictwie, transporcie, motoryzacji i we wszystkich innych branżach przemysłu, gdzie bez logistyki nie ma dziś funkcjonowania.

 Zapraszamy na studia w MWSLiT we Wrocławiu.

Rekrutacja

 

Zadaj pytanie

 

Pracodawcy Absolwenci Studenci

 

 

© 2015 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 42

mapa serwisu

Przejdź na górę strony