logo Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Studia niestacjonarne

CILT Wiarygodna szkoła

E-learningMoodlogWirtualny dziekanat

Najlepsza uczelnia logistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Qualification Framework in V4 2013/14 PL

wrocław studia

 

 wrocław studia

 

oraz

 

Žilinska univerzita v Žiline

wrocław studia

Vysoká skola ekonómie a manažmentu verejnej správy v  Bratislave

wrocław studia

Vysoká skola logistiky o.p.s v Prerove

wrocław studia

 Károly Róbert Foiskola v Győngyős

wrocław studia 

 

 Projekt współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

Analiza poziomu implementacji Krajowych Ram Kwalifikacji KRK w krajach Obszaru Wyszehradzkiego.

 

The National Qualifications Framework NQF in V4 Countries- the analysis of the implementation level.

Nr 21310075

Okres trwania projektu : 1.07.2013 do 30.06.2014

Wartość dofinansowania z VF 13,000 EUR

 

Opis Projektu/Cele

Krajowe Ramy Kwalifikacji KRK to narzędzie, którego implementacja ma na celu podniesienie jakości kształcenia w krajach europejskich, bazujące na Europejskich Ramach Kwalifikacji ERK.

 

Podstawowym celem projektu jest zdiagnozowanie aktualnego stanu realizacji Krajowych Ram Kwalifikacji KRK w krajach Obszaru Wyszehradzkiego. Cel będzie realizowany poprzez:

a) zdefiniowanie etapów wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji KRK w poszczególnych krajach V4;

b) analizę i ocenę aktualnego poziomu wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji KRK w poszczególnych krajach VF;

c) analizę i ocenę wpływu implementacji Krajowych Ram Kwalifikacji KRK na otwartość rynku pracy;

d) zorganizowanie Konferencji, w trakcie której możliwa będzie wymiana poglądów dotyczących realizacji Krajowych Ram Kwalifikacji KRK w każdym kraju V4, a w szczególności wymiana dobrych praktyk;

e) opracowanie Raportu o stanie wdrożeń Krajowych Ram Kwalifikacji KRK we wszystkich krajach VF.

Zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego w sprawie ustanowienia Europejskich Ram Kwalifikacji ERK dla uczenia się przez całe życie z 23 kwietnia 2008 roku kraje europejskie zobligowane są do wdrożenia na swoim poziomie Krajowych Ram Kwalifikacji KRK. Celowe wydaje się być zatem zdiagnozowanie aktualnego stanu realizacji Krajowych Ram Kwalifikacji KRK w sąsiadujących krajach V4.

Diagnoza aktualnego stanu realizacji Krajowych Ram Kwalifikacji KRK w krajach V4 odbywać się będzie poprzez analizę i ocenę porównawczą obecnego poziomu implementacji Krajowych Ram Kwalifikacji KRK w Czechach, w Polsce, na Słowacji i na Węgrzech, a także wpływu implementacji Krajowych Ram Kwalifikacji KRK na poziom otwartości rynku pracy.

W ramach projektu zostanie zorganizowana Konferencja, w trakcie której możliwa będzie wymiana poglądów dotyczących realizacji Krajowych Ram Kwalifikacji KRK w poszczególnych krajach V4, a w szczególności wymiana dobrych praktyk w tym obszarze. Na podstawie merytorycznej dyskusji w trakcie Konferencji oraz wcześniej przeprowadzonych badań opracowany zostanie Raport o stanie wdrożeń Krajowych Ram Kwalifikacji.

 

Wydarzenia

Międzynarodowa Konferencja przedstawiająca poziom wdrożenia KRK w krajach V4- Wrocław, 25 kwietnia 2014r.

International Conference on the recent implementation of the NQF in V4 countries- in Wroclaw on the 25th of April 2014.

 

Etapy/ Fazy wdrażania projektu

Etap

Zakres działań

Etap 1

Powołanie zespołu ekspertów z Czech, Polski, Słowacji i Węgier, których celem jest zdefiniowanie etapów wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji KRK w poszczególnych krajach V4.

Etap 2

Analiza i ocena aktualnego poziomu wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji KRK w poszczególnych krajach V4.

Etap 3

Analiza i ocena wpływu implementacji Krajowych Ram Kwalifikacji KRK na otwartość rynku pracy.

Etap 4

Zorganizowanie Konferencji, w trakcie której możliwa będzie wymiana poglądów dotyczących realizacji Krajowych Ram Kwalifikacji KRK we wszystkich krajach V4, a w szczególności wymiana dobrych praktyk.

Etap 5

Opracowanie Raportu o stanie wdrożeń Krajowych Ram Kwalifikacji KRK w każdym kraju V4.

 

Rezultaty/Produkty

W ramach projektu zostanie zorganizowana Konferencja, w trakcie której możliwa będzie wymiana poglądów dotyczących realizacji Krajowych Ram Kwalifikacji KRK w poszczególnych krajach V4, a w szczególności wymiana dobrych praktyk w tym obszarze. Na podstawie merytorycznej dyskusji w trakcie Konferencji oraz wcześniej przeprowadzonych badań opracowany zostanie Raport o stanie wdrożeń Krajowych Ram Kwalifikacji KRK. Raport ten zawierał będzie:

a) analizę i ocenę procesu implementacji Krajowych Ram Kwalifikacji KRK w każdym kraju  V4;

b) analizę i ocenę wpływu Krajowych Ram Kwalifikacji KRK na poziom otwartości rynku pracy;

c) opis dobrych praktyk w obszarze implementacji i doskonalenia Krajowych Ram Kwalifikacji KRK w poszczególnych krajach V4;

d) opracowanie rekomendacji oraz dalszych kierunków działania w obszarze doskonalenia Krajowych Ram Kwalifikacji KRK w każdym kraju V4 wraz z dostosowaniem do zmieniających się warunków współczesnej gospodarki.

Rekrutacja

 

Zadaj pytanie

 

Pracodawcy Absolwenci Studenci

 

 

© 2015 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 42

mapa serwisu

Przejdź na górę strony