logo Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Studia niestacjonarne

CILT Wiarygodna szkoła

E-learningMoodlogWirtualny dziekanat

Najlepsza uczelnia logistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja

podyplomowe logistyka

PROGRAM KONFERENCJI 11.04.2014
Krajowe Ramy Kwalifikacji w Krajach obszaru V4
Analiza poziomu implementacji
Nr 21310075

 

9.00-9.30 Rejestracja uczestników

9.30-9.45 Otwarcie Konferencji

 

I SESJA
Dobre praktyki we wdrażaniu Krajowych Ram Kwalifikacji

 

9.45-10.10 Rola umiędzynarodowienia w rozwoju kształcenia w szkołach wyższych Dr Małgorzata Dymyt, Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju I Strategii, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Lider Projektu

10.10-10.30 Efekty kształcenia dla kierunku architektura krajobrazu ? idea, przygotowanie, wdrażanie w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Dr inż. Łukasz Pardela, Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

10.30-10.50 Wdrażanie i doskonalenie Krajowych Ram Kwalifikacji na kierunku Geografia w Uniwersytecie Wrocławskim Dr hab. Alicja Krzemińska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytet Wrocławski

10.50-11.10 ?3 plus 2? jako przykład implementacji założeń Krajowych Ram Kwalifikacji w uczelni wyższej Dr inż. Paweł Gutt, Katedra Zarządzania Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki

11.10-11.30 Kawa

 

II SESJA
Prezentacje Uczelni realizujących projekt badawczy
Krajowe Ramy Kwalifikacji w Krajach obszaru V4, Analiza poziomu implementacji

 

11.30-12.00 Krajowe Ramy Kwalifikacji jako część systemu jakości na Uniwersytecie w Žilinie Prof. Miroslav Seidl, Eva Sventeková

12.00-12.30 Rola Krajowych Ram Kwalifikacji w Czechach, Dr Libor Kavka, Wyższa Szkoła Logistyki Prerov

12.30-13.00 Rola Krajowych Ram Kwalifikacji na Węgrzech Dr Robert Magda, Uniwersytet im. Karola Roberta w Gyongyos

13.00-13.30 Wyniki badań nad implementacją Krajowych Ram Kwalifikacji w Polsce mgr inż. Anna Sałamacha, dr inż. Anna Dzikowska- MWSLiT

13.30 Lunch

Rekrutacja

 

Zadaj pytanie

 

Pracodawcy Absolwenci Studenci

 

 

© 2015 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 42

mapa serwisu

Przejdź na górę strony