logo Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Studia niestacjonarne

CILT Wiarygodna szkoła

pocztaE-learningMoodlogWirtualny dziekanat

Najlepsza uczelnia logistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu realizuje projekt „Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla obszaru administracyjno-usługowego”

Czytaj więcej...

PRESTIŻOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE Z WAYNE STATE UNIVERSITY

Branża samochodowa to intensywnie rozwijająca się gałąź przemysłu, co wiąże się z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów w tym obszarze.

Czytaj więcej

Rankingi Szkół Wyższych

Po raz kolejny odbył się Ranking niepublicznych uczelni wyższych Premium Brand 2017, podczas którego ponownie wyłonione zostały Uczelnie Wysokiej Reputacji.

Czytaj więcej...

MWSLiT OŚRODKIEM SZKOLĄCYM

Miło nam poinformować, iż Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu otrzymała wpis do wykazu ośrodków szkolących...

Czytaj więcej...

UCZELNIA GWARANTUJACA PRACĘ W BRANŻY TSL

Zapotrzebowanie na wykształconych specjalistów z branży TSL ciągle rośnie, co ma bezpośredni wpływ na otrzymywane przez nich zarobki.

Czytaj więcej...

REKRUTACJA 1028

 

Studia dualne mają na celu zapewnienie studentom możliwości zarówno studiowania, jak i zdobywania doświadczenia w praktyce. Program studiów dualnych zakłada, że student odbywa praktykę lub staż przez dwa dni w tygodniu, a za swoją pracę otrzyma wynagrodzenie, nie niższe niż wysokość czesnego. Podjęcie pracy zawodowej zgodnej z wybraną specjalnością jest możliwe już na II roku studiów. W trybie dualnym można studiować logistykę (studia licencjackie i inżynierskie) oraz transport (studia licencjackie).

 

Władysław Frasyniuk, założyciel i współwłaściciel firmy transportowej FF FRACHT, wyjaśnia dlaczego warto studiować w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu. Jakość, reputacja, a przede wszystkim bardzo dobrze rozwinięta współpraca Uczelni z firmami będącymi liderami rynku TSL, stanowią klucz do sukcesu niemal 95% studentów i absolwentów MWSLiT, którzy już w czasie studiów rozpoczynają swoją karierę w branży.

STUDENCI ZWIEDZAJĄ AMAZON

W marcu studenci MWSLiT wraz z pracownikami Biura Karier odwiedzili partnerską firmę AMAZON na Bielanach...


Czytaj więcej...
WIZYTA REKTORA MWSLiT WE WROCŁAWIU W GHANIE

Prezes Chartered Institute of Logistics and Transport w Polsce (CILT-Polska) i Rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły...


Czytaj więcej...
STUDENCI ZWIEDZAJĄ WROCŁAWSKIE LOTNISKO

12 marca 2018 r. studenci mieli okazję zwiedzić Port Lotniczy Wrocław. Podczas wycieczki zobaczyli miejsca dostępne...


Czytaj więcej...

studia zaoczne wrocławPocząwszy od roku akademickiego 2002/2003 Uczelnia nasza wprowadziła Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System), który został opracowany przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające międzyuczelnianą wymianę studentów i ustalające jasne zasady uznawania części studiów odbytych za granicą lub na innej uczelni w kraju. Ideą systemu ECTS jest stworzenie wspólnego europejskiego wymiaru edukacyjnego ze ?wspólną walutą?, jaką mają stanowić punkty zaliczeniowe (ECTS). System opiera się na wzajemnym zaufaniu biorących w nim udział uczelni, uznających zasady dotyczące sposobu prezentacji w pakietach informacji o studiach, zawierania pomiędzy uczelniami porozumień dotyczących zasad odbywania studiów w poszczególnych instytucjach, przypisywania punktów zaliczeniowych poszczególnym przedmiotom i przyznawania ich studentom, którzy te przedmioty zaliczą.

 
Punkty ECTS są przyporządkowywane poszczególnym przedmiotom na podstawie nakładu pracy, jaki musi ponieść student, aby zaliczyć dany przedmiot. Ilość pracy studenta obejmuje obecność na wykładach, ćwiczeniach, pracę w laboratoriach, a także samodzielną pracę w domu i bibliotece.
 
Student otrzymuje punkty ECTS po zaliczeniu przedmiotu na ocenę pozytywną i zalicza cały semestr po zebraniu od 27 do 33 punktów ECTS. Na rok akademicki przypada odpowiednio 60 punktów. Podczas studiów pierwszego stopnia (licencjackich) student musi uzyskać 180 punktów zaliczeniowych, a podczas studiów II stopnia (magisterskich) - 120 punktów.
 
Dzięki wprowadzeniu ECTS student może uczestniczyć w wymianie międzynarodowej studentów w ramach porozumień pomiędzy uczelniami partnerskimi.
 

© 2015 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 42

mapa serwisu