REKRUTACJA 2022/2023 TRWA!

    SPRAWDŹ    
  

logotypy

17 maja 2022 r. studenci Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu uczestniczyli w wizycie studyjnej w firmie Lotniczy Dworzec Towarowy Sp. z o.o. we Wrocławiu. Odbyła się ona w ramach Projektu Unijnego - Zintegrowany program rozwoju uczelni gwarancją sukcesu studentów.

 

Podczas spotkania studenci zdobyli wiedzę z zakresu zarządzania wieloosobowym przedsiębiorstwem oferującym szeroki zakres usług dla branży logistycznej. Uczestnicy także zostali oprowadzeni po różnych działach w obrębie hali magazynowej oraz biurze obsługującym przewoźników. Studenci mieli okazję z bliska przyjrzeć się całemu procesowi przyjęcia towaru, sprawdzenia go pod kątem bezpieczeństwa i przepakowania na palety dostosowane do transportu lotniczego. Spotkanie poprowadził Robert Groński pełniący funkcję specjalisty ds. cargo w firmie Lotniczy Dworzec Towarowy we Wrocławiu.

 

Lotniczy Dworzec Towarowy Sp. z o.o. działa na terenie Portu Lotniczego we Wrocławiu od 1 czerwca 1999 roku. Celem firmy jest stworzenie na terenie Portu Lotniczego we Wrocławiu jak najlepszych warunków do funkcjonowania i rozwoju kompleksowych usług logistycznych związanych z lotniczym i drogowym transportem towarów. LDT oferuje również usługi magazynowe związane z prowadzonym magazynem celnym, składem celnym oraz magazynem krajowym, a także kompleksowo obsługuje transport drogowy, lotniczy i morski.

 

Nazwa projektu: Zintegrowany program rozwoju uczelni gwarancją sukcesu studentów POWR.03.05.00-00-Z225/18

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42          
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype