Studenci studiów niestacjonarnych kierunku Logistyka oraz słuchacze studiów podyplomowych, wzięli udział w wykładzie Adriana Furgalskiego – Prezesa Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR i Przewodniczącego Zarządu Związku Pracodawców Rynku Kolejowego Railway Business Forum.

 

Wykład dotyczył branży transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem:

 

  • finansowania inwestycji transportu drogowego i kolejowego z funduszy europejskich,
  • transportu kolejowego w Polsce i Ukrainie – jego obecnego stanu, sposobów finansowania i jego perspektyw.

 

Wysoka frekwencja potwierdziła zainteresowanie wyżej wymienionymi  tematami.

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42          
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype