DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  

5 lipca 2016 roku w MWSLiT odbyła się II Konferencja Naukowa Budownictwo Szanse i Zagrożenia Branży zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Budownictwa. Celem tego wydarzenia była wymiana wiedzy, poglądów i doświadczeń przedstawicieli nauki i praktyków z branży na temat aktualnych problemów w budownictwie. Konferencja adresowana była również do młodych naukowców oraz osób związanych z budownictwem. W ramach wydarzenia został także zorganizowany konkurs na najlepszy referat członków Kół Naukowych. Zostały przyznane dwa wyróżnienia oraz po dwa III, II i I miejsca. Na podium stanęli obok siebie student MWSLiT oraz studenci z Politechniki Opolskiej.

Konferencja dotyczyła następujących zagadnień:

 • budownictwo zrównoważone i energooszczędne technologie w realizacji obiektów budowlanych,
 • bezpieczeństwo w projektowaniu oraz wykonawstwie budynków, budowli i obiektów inżynierskich,
 • nowoczesne maszyny budowlane, rozwiązania w budownictwie drogowym, kolejowym i mostownictwie,
 • problemy rozwoju budownictwa komunikacyjnego,
 • wpływ rozwoju budownictwa drogowego i kolejowego oraz transportu na zmiany gospodarcze wybranych obszarów problemowych,
 • ekonomia i zarządzanie w branży budowlanej – projektowanie, wykonawstwo i sytuacje nadzwyczajne, BHP w budownictwie.


Patronat medialny nad wydarzeniem objęły:
   

 • Klaster B+R&l;
 • Dwumiesięcznik Mosty;
 • Dolnośląski Instytut Nowych Technologii Sp. z.o.o.;
 • Dolnośląski Akcelerator Technologii i Innowacji Sp. z o.o.;
 • Czasopismo Infrastruktura transportu


Dziękujemy wszystkim uczestnikom!

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype