logo Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Studia niestacjonarne

CILT Wiarygodna szkoła

pocztaE-learningMoodlogWirtualny dziekanat

Najlepsza uczelnia logistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 lat tradycji, prestiżu renoma na rynku edukacyjnym w Polsce, dobra opinia pracodawców największych firm transportowychi logistycznych;

Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymują dwa dyplomy: polski oraz francuski;

Jedyna uczelnia w Europie Środkowo-Wschodniej akredytowana przez
CILT (UK);

Wyróżnienie MWSLiT we Wrocławiu w raporcie międzynarodowej organizacji OECD jako uczelni ukierunkowanej na biznes
i przemysł, kształcącej wysoko wyspecjalizowaną kadrę;

Najlepsza w Polsce specjalistyczna uczelnia logistyczna według rankingu Perspektyw 2016;

Jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku wyróżniona certyfikatem Dobra Uczelnia – Dobra Praca;

Laureat certyfikatu „Wiarygodna Szkoła” nieprzerwanie od 2005 roku;

Laureat certyfikatu „Uczelnia Liderów” nieprzerwanie od 2011 roku;

Uczelnia uhonorowana Nagrodą Premiera Francji
w roku 2003 za najlepszy
w wymiarze europejskim projekt edukacyjny;

Wymiany i staże w ramach Programu Erasmus+ (uczelnie partnerskie
z całego świata);

Współpraca międzynarodowa
z uczelniami
z: Francji, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Ukrainy, Bułgarii, Argentyny, Maroka, Turcji i Chin;

Kadra składająca się
z wybitnych specjalistów
z kraju i zagranicy;

Praktyki we francuskich, niemieckich oraz polskich centrach logistycznych
i firmach transportowych;

Uczelnia posiadająca najnowocześniejsze, w pełni wyposażone laboratoria budowlane oraz logistyczne dla studentów, w tym innowacyjne technologie RFID;

Niezmienne czesne od 17 lat.

MWSLIT LAUREATEM CERTYFIKATU UCZELNIA LIDERÓW

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu już po raz 7 z rzędu została uhonorowana certyfikatem Uczelnia Liderów, jako najlepsza uczelnia niepubliczna w Polsce kształcąca specjalistów w zakresu logistyki i transportu. W tym roku otrzymaliśmy także statuetkę „Primus”, którą uzyskują uczelnie z najwyższą liczbę punktów rankingowych. Wyróżnienia są potwierdzeniem nowoczesności i innowacyjność, potencjału oraz orientacji na rozwój. Certyfikat przyznany przez komisję naukowców jest również świadectwem znaczącego wkładu w rozwój edukacji na rynku pracy oraz podnoszenia jakości kształcenia, z myślą o zawodowej przyszłości absolwentów.

 

Program Uczelnia Liderów jest realizowany corocznie od 2011 roku przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, natomiast podsumowanie poszczególnych edycji ma miejsce na przełomie czerwca i lipca. Misją Programu jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni, które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów i aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy.

 

W Programie Uczelnia Liderów szkoły wyższe klasyfikowane są w 4 kategoriach: publiczne uczelnie akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe, niepubliczne uczelnie magisterskie oraz niepubliczne uczelnie licencjackie. Szansę na certyfikat oraz godło promocyjne Uczelnia Liderów mają szkoły wyższe, które na pierwszym miejscu stawiają wysoką jakość kształcenia, starają się budować własną ofertę edukacyjną uwzględniając potrzeby rynku pracy zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej, kształtują u swoich studentów kreatywność, pomysłowość i postawy proinnowacyjne oraz zapewniają edukację praktyczną, opartą na nowoczesnych metodach dydaktycznych.

 logo jpg2

 

certyfikat 1 certyfikat 2
MWSLiT Wroclaw (2) Strona 01 IMGP7674 l

 

 

 

 

Rekrutacja

 

Zadaj pytanie

 

Pracodawcy Absolwenci Studenci

 

 

© 2015 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 42

mapa serwisu

Przejdź na górę strony