logo Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Studia niestacjonarne

CILT Wiarygodna szkoła

pocztaE-learningMoodlogWirtualny dziekanat

Najlepsza uczelnia logistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 lat tradycji, prestiżu renoma na rynku edukacyjnym w Polsce, dobra opinia pracodawców największych firm transportowych i logistycznych;

Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymują dwa dyplomy: polski oraz francuski;

Jedyna uczelnia w Europie Środkowo-Wschodniej akredytowana przez
CILT (UK);

Wyróżnienie MWSLiT we Wrocławiu w raporcie międzynarodowej organizacji OECD jako uczelni ukierunkowanej na biznes
i przemysł, kształcącej wysoko wyspecjalizowaną kadrę;

Najlepsza w Polsce specjalistyczna uczelnia logistyczna według rankingu Perspektyw 2016;

Jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku wyróżniona certyfikatem Dobra Uczelnia – Dobra Praca;

Laureat certyfikatu „Wiarygodna Szkoła” nieprzerwanie od 2005 roku;

Laureat certyfikatu „Uczelnia Liderów” nieprzerwanie od 2011 roku;

Uczelnia uhonorowana Nagrodą Premiera Francji
w roku 2003 za najlepszy
w wymiarze europejskim projekt edukacyjny;

Wymiany i staże w ramach Programu Erasmus+ (uczelnie partnerskie
z całego świata);

Współpraca międzynarodowa
z uczelniami
z: Francji, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Ukrainy, Bułgarii, Argentyny, Maroka, Turcji i Chin;

Kadra składająca się
z wybitnych specjalistów
z kraju i zagranicy;

Praktyki we francuskich, niemieckich oraz polskich centrach logistycznych
i firmach transportowych;

Uczelnia posiadająca najnowocześniejsze, w pełni wyposażone laboratoria budowlane oraz logistyczne dla studentów, w tym innowacyjne technologie RFID;

Niezmienne czesne od 17 lat.

PRZEDSTAWICIELE MWSLiT WE WROCŁAWIU W GHANIE

12-17 marca 2018 r. Rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu dr Marcin Pawęska wraz z Kierownikiem Działu Współpracy z Zagranicą Honoratą Dudek-Frysiak wzięli udział w najważniejszym wydarzeniu logistycznym w Afryce tj. Africa Forum 2018. Oprócz Polski w Forum wzięły udział m.in. następujące kraje: Egipt, Zambia, Kenia, Nigeria, Ghana, Namibia, Tanzania oraz Zimbabwe. Rektor MWSLiT jako prelegent otrzymał w podziękowaniu wyróżnienie w postaci statuetki. Przedstawiciele MWSLiT we Wrocławiu spotkali się także z Prezydentem CILT-Ghana – Ebo Hammond. Spotkanie dotyczyło zacieśnienia współpracy między CILT-Polska a CILT-Ghana. Podczas wizyty w Afryce odbyły się także spotkania z przedstawicielami uczelni partnerskich – Ghana Institute of Management and Public Administration oraz Data Link Institute. Rozmawiano o dotychczasowej współpracy pomiędzy uczelniami oraz omawiano sposoby jej rozwoju w przyszłości. Rektor MWSLiT we Wrocławiu wygłosił w Data Link Institute wykład otwarty, który cieszył się dużym zainteresowaniem. 

 

Rekrutacja

 

Zadaj pytanie

 

Pracodawcy Absolwenci Studenci

 

 

© 2015 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 42

mapa serwisu

Przejdź na górę strony