DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  

Pod koniec października odbyła się Konferencja Naukowa Jakość Kształcenia a Bezpieczeństwo w Transporcie. Jej organizatorami były: Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Polski Klastr Edukacyjny, Fundacja Zapobiegania Wypadkom Drogowym oraz The Chartered Institute of Logistics and Transport(UK) – Polska.
 
Celem konferencji była wymiana poglądów dotyczących kształcenia w zakresie logistyki i transportu między przedstawicielami przedsiębiorstw z branży TSL a środowiskiem akademickim. Merytoryczna dyskusja pozwoliła na określenie pożądanych z punktu widzenia rynku efektów kształcenia, czyli wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla specjalistów z obszaru transportu i logistyki, w tym: kierowców, maszynistów, pracowników terminali i portów lotniczych.

Podczas konferencji poruszano następujące tematy:
   

  1. Proces kształcenia w zakresie transportu ze szczególnym uwzględnieniem Life Long Learning.
  2. Innowacyjne technologie i metody kształcenia w obszarze transportu i logistyki.
  3. Dobre praktyki w nauczaniu specjalistów z branży TSL.
  4. Doskonalenie kompetencji zawodowych – certyfikacje i szkolenia.
  5. Bezpieczeństwo w transporcie XXI wieku.
  6. Zarządzanie w branży TSL.

     

     

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype