zajawka_m

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu uzyskała dofinansowanie na realizację nowego projektu w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zajmując 3 miejsce na liście projektów konkursowych które otrzymały wsparcie.

Celem projektu pn. „Międzynarodowe studia logistyczne II stopnia w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu” jest wsparcie 40 studentów studiów magisterskich, poprzez realizację międzynarodowych programów kształcenia. Uczestnikami projektu będą studenci zarówno z Polski, jak i zza zagranicy zainteresowani kształceniem na wysokim poziomie w ramach międzynarodowego programu dostosowanego do oczekiwań współczesnego rynku pracy.

Zajęcia będą realizowane w języku angielskim, a w proces kształcenia zostaną zaangażowani zagraniczni wykładowcy. Niewątpliwym atutem zaplanowanych działań w projekcie jest Międzynarodowa Letnia Szkoła, która stanowić będzie przygotowanie cudzoziemców do studiowania w Polsce, a dla studentów z Polski- wdrożeniem do studiów w międzynarodowym środowisku.

Projekt realizowany będzie od lipca 2017 do lipca 2019, a jego wartość to 783 806,25 zł.

Dofinansowanie projektu z UE stanowi 84,28%.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype