DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu już po raz 7 z rzędu została uhonorowana certyfikatem Uczelnia Liderów, jako najlepsza uczelnia niepubliczna w Polsce kształcąca specjalistów w zakresu logistyki i transportu. W tym roku otrzymaliśmy także statuetkę „Primus”, którą uzyskują uczelnie z najwyższą liczbę punktów rankingowych. Wyróżnienia są potwierdzeniem nowoczesności i innowacyjność, potencjału oraz orientacji na rozwój. Certyfikat przyznany przez komisję naukowców jest również świadectwem znaczącego wkładu w rozwój edukacji na rynku pracy oraz podnoszenia jakości kształcenia, z myślą o zawodowej przyszłości absolwentów.

 

Program Uczelnia Liderów jest realizowany corocznie od 2011 roku przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, natomiast podsumowanie poszczególnych edycji ma miejsce na przełomie czerwca i lipca. Misją Programu jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni, które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów i aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy.

 

W Programie Uczelnia Liderów szkoły wyższe klasyfikowane są w 4 kategoriach: publiczne uczelnie akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe, niepubliczne uczelnie magisterskie oraz niepubliczne uczelnie licencjackie. Szansę na certyfikat oraz godło promocyjne Uczelnia Liderów mają szkoły wyższe, które na pierwszym miejscu stawiają wysoką jakość kształcenia, starają się budować własną ofertę edukacyjną uwzględniając potrzeby rynku pracy zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej, kształtują u swoich studentów kreatywność, pomysłowość i postawy proinnowacyjne oraz zapewniają edukację praktyczną, opartą na nowoczesnych metodach dydaktycznych.

 

 

zajawka_m

zajawka_m
zajawka_m
zajawka_m
zajawka_m

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype