DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  
zajawka_m

18-19 listopada 2017 r. w Nowej Rudzie odbyły się warsztaty międzykulturowe dla studentów Logistyki w ramach projektu Międzynarodowe studia logistyczne I stopnia w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu (POWR.03.03.00-IP.08-00-MPK/16.) W trakcie dwudniowych zajęć studenci zapoznali się z postrzeganiem aspektów życia społecznego w różnych kulturach. Warsztaty składały się z trzech bloków tematycznych: kultura, polityka i media. Uczestnicy projektu wzięli także udział w warsztatach kulinarnych podczas, których wspólnie przygotowywali tradycyjne polskie śniadanie. Warsztaty międzykulturowe były jedną z przewidzianych w projekcie form przygotowania cudzoziemców do studiowania w Polsce, a dla studentów z Polski - wdrożeniem do studiów w międzynarodowym środowisku. Udział w zajęciach pozytywnie wpłynął na proces integracji i wzajemnego poznania się, co zaowocuje większą efektywnością realizacji zajęć grupowych w trakcie studiów.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype