DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  

12-17 marca 2018 r. Rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu dr Marcin Pawęska wraz z Kierownikiem Działu Współpracy z Zagranicą Honoratą Dudek-Frysiak wzięli udział w najważniejszym wydarzeniu logistycznym w Afryce tj. Africa Forum 2018. Oprócz Polski w Forum wzięły udział m.in. następujące kraje: Egipt, Zambia, Kenia, Nigeria, Ghana, Namibia, Tanzania oraz Zimbabwe. Rektor MWSLiT jako prelegent otrzymał w podziękowaniu wyróżnienie w postaci statuetki. Przedstawiciele MWSLiT we Wrocławiu spotkali się także z Prezydentem CILT-Ghana – Ebo Hammond. Spotkanie dotyczyło zacieśnienia współpracy między CILT-Polska a CILT-Ghana. Podczas wizyty w Afryce odbyły się także spotkania z przedstawicielami uczelni partnerskich – Ghana Institute of Management and Public Administration oraz Data Link Institute. Rozmawiano o dotychczasowej współpracy pomiędzy uczelniami oraz omawiano sposoby jej rozwoju w przyszłości. Rektor MWSLiT we Wrocławiu wygłosił w Data Link Institute wykład otwarty, który cieszył się dużym zainteresowaniem. 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype