DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  

Członkowie CILT rokrocznie spotykają się w jednym z krajów członkowskich na kongresach by wspólnie podejmować decyzje mające istotny wpływ na kształtowanie przyszłości branży logistycznej i transportowej. To prestiżowe wydarzenie każdego roku przyciąga nie tylko członków stowarzyszenia CILT, ale także przedstawicieli rządów, profesjonalistów i naukowców z branży TSL ze wszystkich kontynentów.

 

Kongres jest wydarzeniem cyklicznym. Przez ostatnie lata największe logistyczne wydarzenie na świecie odbywało się m.in. na Malcie, Sri Lance, w Makao, Montrealu, Londynie czy  Dubaju.  W tym roku Międzynarodowy Kongres CILT odbędzie się po raz pierwszy w Polsce, we Wrocławiu, w dniach 3-6 czerwca 2018 roku. Honorowym patronatem objął to wydarzenie Prezydent Miasta Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

 

Wiodącymi tematami Międzynarodowego Kongresu CILT 2018 będą kwestie dotyczące Połączenia Europy Środkowej i Wschodniej ze światem oraz Rewolucji w Pojazdach Elektrycznych i jej wpływie na logistykę.

 

Podczas czterodniowego Kongresu delegaci będą mieli możliwość uczestniczenia w wyjątkowo ciekawie przygotowanym programie, który będzie obejmował wystąpienia gości z wielu państw, warsztaty oraz interaktywne sesje. Integralną częścią Kongresu będą odbywające się w jego ramach Konferencje: Kobiety w Logistyce i Transporcie (WiLAT) oraz Młodzi Profesjonaliści (YP). Kongres będzie szansą na zaangażowanie się w kształtowanie przyszłości CILT oraz branży TSL.

 

The Chartered Institute of Logistics and Transport (UK), będąc instytucją o międzynarodowej renomie oraz szerokiej rozpoznawalności w sektorze TSL, długo poszukiwała godnego partnera do szerzenia misji Instytutu w Krajach Europy Środkowo-Wschodniej.


W 2010 roku Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu jako pierwsza Europejska uczelnia, uzyskała akredytację CILT(UK) dla studiów magisterskich z logistyki. W lipcu 2011 roku wicekanclerz i dziekan MWSLiT zostali oficjalnie przyjęci w siedzibie CILT(UK) w Corby. Głównym tematem rozmów podczas tej wizyty była możliwość stworzenia pierwszej w Polsce jednostki certyfikującej logistyków i specjalistów z branży TSL. W maju 2012 roku Prezes CILT(UK) Steve Agg i Prezes CILT International Stephen Rinsler gościli w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu w celu omówienia szczegółowo warunków przyszłej współpracy.

 

5 października 2012 roku, podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, została podpisana umowa o utworzeniu CILT(UK) w Polsce przez Prezesa CILT-u - Steve’a Agg’a  i ówczesnego Wicekanclerza a obecnego Rektora MWSLiT Marcina Pawęska. Tym samym do elitarnego grona członków CILT - jako jedyna uczelnia wyższa w Polsce -  przystąpiła MWSLiT, spełniając najwyższe kryteria związane z uzyskaniem akredytacji CILT.

 

CILT skupia w swych kręgach ponad trzydzieści trzy tysiące członków z ponad 100 krajów, głównie praktyków logistyki i transportu. Instytut został utworzony w Wielkiej Brytanii, gdzie jego Patronem jest Jej Królewska Wysokość księżniczka Anna Mountbatten-Windsor. Przez 20 lat w ramach Instytutu wykonano 7500 opracowań, badań i raportów na potrzeby firm, organizacji rządowych i międzynarodowych korporacji. CILT wspomaga logistyczną działalność międzynarodowych organizacji charytatywnych. Na potrzeby Instytutu pracuje stale rada dyrektorów, która skupia 150 szefów logistyki z największych korporacji. Wskazują oni kierunki badań i kierunki rozwoju logistyki na następne lata. Ponadto Instytut od wielu lat prowadzi intensywne działania w sferze edukacji logistycznej zarówno dla wielkich korporacji, jak i małych i średnich przedsiębiorców.

 

MWSLiT we Wrocławiu jest jedyną uczelnią wyższą w Europie Środkowo-Wschodniej, która uzyskała akredytację brytyjskiego instytutu logistycznego dla kierunku Logistyka – studia I stopnia inżynierskie i licencjackie w latach 2012-2017 r. oraz studia magisterskie w latach 2012-2017 r. Sukces ten uczelnia zawdzięcza swym staraniom o ciągły rozwój poziomu nauczania, dbałości o wprowadzanie praktycznych elementów w procesie nauczania, zaangażowaniu kadry naukowej w prowadzeniu interdyscyplinarnych metod w zajęciach dydaktycznych, rozwojowi infrastruktury naukowej (najlepsze, specjalistyczne laboratoria logistyczne) oraz, a może przede wszystkim, stałym kontaktom z szeroko rozumianym otoczeniem biznesu, w tym współpracy z firmami z branży TSL.


W 2016 roku uczelnia uzyskała przedłużenie akredytacji CILT(UK) dla studiów magisterskich The Chartered Institute of Logistics and Transport(UK), który docenił MWSLiT we Wrocławiu przedłużając ją do 2021 roku. W 2017 roku prolongowano także akredytację CILT(UK) dla studiów licencjackich oraz inżynierskich do roku 2022. Wyróżnienie jest potwierdzeniem wysokich standardów edukacji i wzrostu poziomu nauczania na wrocławskiej uczelni.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype