DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  

21-23 sierpnia Rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu przebywał w Wilnie, gdzie odwiedził Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina.

Jest to jeden z najlepszych uniwersytetów na Litwie. Aż 30% zajęć prowadzonych jest w języku angielskim a 10% studentów stanowią studenci międzynarodowi. Uniwersytet zajmuje wysokie miejsca w światowych rankingach – plasuje się wśród 150 najlepszych uniwersytetów z zakresu architektury oraz budownictwa lądowego i inżynierii budowlanej według rankingu World University Rankings by Subject z 2017 roku; według tego samego rankingu znajduje się też wśród 250 wiodących uczelni w zakresie budownictwa i zarządzania.

Podczas wizyty została podpisana międzyuczelniana umowa, która pozwala na wymiany studentów i kadry w ramach programu Erasmus+. Liczymy na owocną współpracę!

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype