DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  

2 października 2018r. w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu odbył się dzień wstępny dla studentów I i II stopnia pierwszego semestru.

 

Tegoroczni studenci zostali powitani przez Władze Dziekańskie Uczelni a poszczególne jednostki organizacyjne działające na terenie Uczelni, przedstawiły zakres swojej działalności. Słuchacze odbyli szkolenie biblioteczne i informatyczne, a także zapoznali się z:

 

  • Strukturą Uczelni i funkcjonowaniem Dziekanatu
  • Działem Współpracy z Zagranicą i wymianą międzynarodową studentów
  • Ofertą zajęć sportowych
  • Ofertą Biura Karier

 

Serdecznie dziękujemy za przybycie!!!

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype