DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  

 

6 czerwca 2019 r. w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Logistyka Przyszłości – nowe specjalności w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.


W spotkaniu uczestniczyły władze uczelni, kadra naukowa, przedstawiciele firm partnerskich oraz uczelnie partnerskie z całego świata. Przewodniczącym komitetu naukowego był dr Marcin Pawęska – Rektor MWSLiT we Wrocławiu.  


Celami konferencji było zapoznanie uczestników z systemem kształcenia menedżerów logistyki i transportu na studiach I i II stopnia w MWSLiT we Wrocławiu oraz przedstawienie zakresu, treści i struktury nowych projektów edukacyjnych wdrażanych na uczelni począwszy od roku akademickiego 2019/2020.


Zasadnicza część obrad konferencji była poświęcona prezentacji pięciu nowych specjalności na studiach I stopnia na kierunku logistyka. Są to: Logistyka humanitarna, Bezpieczeństwo w transporcie, Logistyka w awiacji oraz Zarządzanie łańcuchem dostaw w przemyśle automotive i Logistyka odpadów w przemyśle automotive.


Efektem obrad plenarnych i dyskusji było również określenie kierunków dalszych prac organizacyjnych w zakresie realizacji procesu kształcenia oraz weryfikacji jego efektów począwszy od roku akademickiego 2019/2020.


Dodatkowym rezultatem konferencji było wskazanie kierunków możliwej współpracy polskich i zagranicznych uczelni oraz specjalistów logistyków praktyków w ramach realizowanych przez MWSLiT projektów edukacyjnych.

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype