DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  

4 października 2019 r. odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

 

Na obchody przyjechali liczni goście z Polski i z zagranicy. Uroczystość, oficjalnym przywitaniem, rozpoczął Rektor MWSLiT dr Marcin Pawęska, który szczególnie ciepłe słowa skierował do studentów rozpoczynających studia w MWSLiT we Wrocławiu. Podczas przemówienia inauguracyjnego rektor podsumował obfity w nagrody i wyróżnienia poprzedni rok akademicki. Zaakcentował także zasługi osób, instytucji oraz przedsiębiorstw, dzięki współpracy których możliwe jest doskonalenie procesu dydaktycznego w MWSLiT we Wrocławiu.

 

Podczas inauguracji studenci pierwszego roku złożyli uroczyste ślubowanie, a Prezydent MWSLiT mgr inż. Janusz Pawęska wręczył studentce Vanessie Czerniewicz Stypendium Prezydenta za najlepsze wyniki w nauce w roku akademickim 2018/2019. Natomiast przez rektora została nagrodzona absolwentka Nadya Shishmolina za najlepszą pracę dyplomową.

 

W imieniu studentów głos zabrała przewodnicząca samorządu studenckiego Vanessa Czerniewicz, która gorąco powitała wszystkich zgromadzonych, a adeptom pierwszego roku pogratulowała wyboru uczelni oraz udzieliła kilku ważnych, koleżeńskich rad.

 

Ważnym punktem uroczystości był wykład inauguracyjny Innowacyjne łańcuchy dostaw XXI wieku kluczem do zachowania przewagi konkurencyjnej, wygłoszony przez Profesora Edwarda Sweeney’a Dyrektora Instytutu Logistyki i Systemów w Aston University.

 

Następnie podpisano porozumienie o współpracy między Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu, którą reprezentował Rektor dr Marcin Pawęska a Hanoi University of Science and Technology reprezentowanym przez Prof. Nguyen Phu Khanh oraz z Batumi Navigation Teaching University reprezentowanym przez Dr. Prof. Deep Sea Going Captain Parmen Khvedelidze.

 

Na zakończenie wręczono dyplomy absolwentom Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, dla których rozpoczął się nowy etap w życiu. Wierzymy, że zdobyte w murach uczelni wiedza i doświadczenie przyczynią się do wielu sukcesów zawodowych.

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype