REKRUTACJA 2021/2022 TRWA!

    SPRAWDŹ    
  

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu wzięła udział w kolejnej już edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”.

 

Znakomita ocena zgłoszonego wniosku konkursowego jest potwierdzeniem zaangażowania uczelni w realizację kształcenia zgodnego z nowoczesnymi standardami akademickimi, co zaowocowało otrzymaniem Certyfikatu i Znaku Jakości „ Studia z Przyszłością” na kierunku LOGISTYKA dla studiów I stopnia.

 

Certyfikat akredytacyjny został przyznany kierunkowi studiów, który wyróżnia się na tle kierunków studiów realizowanych na innych uczelniach oraz stwarza możliwości rozwoju umiejętności zawodowych cenionych w dzisiejszych czasach przez pracodawców, a także spełnia przedstawione poniżej kryteria:

  • wyróżnia się koncepcją kształcenia i wysoką jakością realizowanego programu studiów,
  • jest dostosowany do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni,
  • przekazuje studentom aktualną wiedzę oraz rozwija ich umiejętności i kompetencje społeczne,
  • wykorzystuje w programie nauczania innowacyjne metody dydaktyczne.

 

Posiadanie tak prestiżowej akredytacji świadczy o najwyższej jakości studiów, a także plasuje uczelnię w gronie liderów na rynku Szkolnictwa Wyższego.

 

 

1

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype