logo Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Studia niestacjonarne

CILT Wiarygodna szkoła

pocztaE-learningMoodlogWirtualny dziekanat

Najlepsza uczelnia logistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 lat tradycji, prestiżu renoma na rynku edukacyjnym w Polsce, dobra opinia pracodawców największych firm transportowych i logistycznych;

Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymują dwa dyplomy: polski oraz francuski;

Jedyna uczelnia w Europie Środkowo-Wschodniej akredytowana przez
CILT (UK);

Wyróżnienie MWSLiT we Wrocławiu w raporcie międzynarodowej organizacji OECD jako uczelni ukierunkowanej na biznes
i przemysł, kształcącej wysoko wyspecjalizowaną kadrę;

Najlepsza w Polsce specjalistyczna uczelnia logistyczna według rankingu Perspektyw 2016;

Jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku wyróżniona certyfikatem Dobra Uczelnia – Dobra Praca;

Laureat certyfikatu „Wiarygodna Szkoła” nieprzerwanie od 2005 roku;

Laureat certyfikatu „Uczelnia Liderów” nieprzerwanie od 2011 roku;

Uczelnia uhonorowana Nagrodą Premiera Francji
w roku 2003 za najlepszy
w wymiarze europejskim projekt edukacyjny;

Wymiany i staże w ramach Programu Erasmus+ (uczelnie partnerskie
z całego świata);

Współpraca międzynarodowa
z uczelniami
z: Francji, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Ukrainy, Bułgarii, Argentyny, Maroka, Turcji i Chin;

Kadra składająca się
z wybitnych specjalistów
z kraju i zagranicy;

Praktyki we francuskich, niemieckich oraz polskich centrach logistycznych
i firmach transportowych;

Uczelnia posiadająca najnowocześniejsze, w pełni wyposażone laboratoria budowlane oraz logistyczne dla studentów, w tym innowacyjne technologie RFID;

Niezmienne czesne od 17 lat.

BEZPŁATNE SZKOLENIA z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej

Zakres szkoleń:

 • Procedury zakładania działalności gospodarczej. Formy działalności gospodarczej
 • Innowacyjna przedsiębiorczość
 • Specyfika działalności firm spin-off i spin-out. Współpraca firm z uczelniami
 • Dotacje na rozwój przedsiębiorstwa
 • Prawno-finansowe aspekty działalności gospodarczej
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Komunikacja w biznesie. Psychologiczne i rynkowe aspekty zdobywania i utrzymywania klienta

łącznie 18 godzin.

Oferujemy:

 • pracę z doświadczonymi trenerami ,
 • materiały szkoleniowe,
 • możliwość skorzystania z noclegu (dotyczy osób zamieszkałych poza miejscowością w której odbywa się szkolenie),
 • wyżywienie.

Szkolenia dedykowane są osobom, których pomysł biznesowy lub kierunek studiów realizowany jest w jednej lub kliku branżach wymienionych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji jako kluczowe dla województwa dolnośląskiego.

 

Ilość miejsc ograniczona.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) do dnia 24.05.2013 r.

Formularz ten należy wypełnić i podpisać czytelnie oraz złożyć osobiście w Biurze projektu zlokalizowanym we Wrocławiu w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 19b (pok. 213) w godzinach od 8 ? 16), lub za pośrednictwem poczty na adres:

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19b

51 ? 168 Wrocław

z dopiskiem ?SPINQbator?.

Projektodawca dopuszcza również wysłanie skanu dokumentów rekrutacyjnych na adres:

projekty@msl.com.pl

pod warunkiem uzupełnienia własnoręcznych podpisów przed rozpoczęciem warsztatów.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.mwsl.eu oraz pod numerem telefonu 71 324 68 42 wew. 172.

 

Informacje na temat pozostałych działań realizowanych w Projekcie dostępne są na stronie www.spinqbator.pl

 

 

 

Rekrutacja

 

Zadaj pytanie

 

Pracodawcy Absolwenci Studenci

 

 

© 2015 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 42

mapa serwisu

Przejdź na górę strony