DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  

W czasie trwania nauki na uczelni wyższej, studenci mogą ubiegać się o liczne formy wsparcia finansowego, takie jak np. stypendia naukowe czy socjalne. Dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich, mają także możliwość uzyskania kredytu studenckiego na preferencyjnych warunkach.

 

Kredyty studenckie udzielane są przez wybrane banki komercyjne, a dzięki dopłatom z budżetu państwa, które pokrywają część oprocentowania, możliwe jest zwiększenie pomocy materialnej dla studentów. O kredyt może ubiegać się każdy student do ukończenia 30 r.ż. lub doktorant do 35 r.ż. Wniosek kredytowy można składać przez cały rok, również nie będąc jeszcze studentem – osoba ubiegająca się o studia składa niezbędne dokumenty, a wypłata kredytu następuje po uzyskaniu statusu studenta. Co ważne, o kredyt studencki można starać się niezależnie od otrzymywania innych świadczeń stypendialnych – warunkiem jest, aby w roku ubiegania się o kredyt, dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 3000 zł. Co więcej, taki kredyt może być w całości poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Pełną informację o warunkach uzyskania i spłaty kredytów studenckich możesz uzyskać w wybranym banku oraz na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/.

 

1

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype