DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  

Decyzją Rektora Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu  zajęcia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 obywać się będą w formie stacjonarnej.

 

W przypadku zmian,  spowodowanych nowymi regulacjami wprowadzanymi przez organy państwowe odnośnie stanu epidemiologicznego, część zajęć może odbywać się w formie zdalnej. Studenci zostaną o tym poinformowani osobnym rozporządzeniem, nie później niż na tydzień przed planowanym rozpoczęciem zajęć w w/w formie.

 

 

 

1

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype