DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  

5 października 2020 r odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021, która była wyjątkowa ważna, gdyż w tym roku przypada jubileusz 20-lecia istnienia Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

 

Z uwagi na obowiązujące restrykcje, liczba gości podczas inauguracji w Oratorium Marianum była niestety ograniczona. Dla wszystkich chętnych uczelnia przygotowała dostęp do transmisji wydarzenia na żywo. Niezmiernie miło było gościć kilkuset gości on-line.

 

Uroczystość, oficjalnym przywitaniem, rozpoczął Rektor MWSLiT dr Marcin Pawęska, który szczególnie ciepłe słowa skierował do studentów rozpoczynających studia w MWSLiT we Wrocławiu. Podczas przemówienia inauguracyjnego rektor podsumował obfity w nagrody i wyróżnienia poprzedni rok akademicki. Zaakcentował także zasługi osób, instytucji oraz przedsiębiorstw, dzięki współpracy których możliwe jest doskonalenie procesu dydaktycznego w MWSLiT we Wrocławiu.

 

Z okazji jubileuszu, MWSLiT we Wrocławiu uhonorowała Przyjaciół uczelni, którzy przez ostatni lata mieli wkład w rozwój logistyki i innowacyjnego systemu nauczania w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

 

Podczas inauguracji przedstawiciele studentów pierwszego roku złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie uhonorowany przez Rektora został absolwent Ashutosh Patil za najlepszą pracę dyplomową. Stypendium Prezydenta za najlepsze wyniki w nauce w roku akademickim 2020/2021 otrzymała Darina Ibragimova.

 

W imieniu studentów głos zabrała przewodnicząca samorządu studenckiego Vanessa Czerniewicz, która gorąco powitała wszystkich zgromadzonych, a adeptom pierwszego roku pogratulowała wyboru uczelni oraz udzieliła kilku koleżeńskich rad.

 

Ważnym punktem uroczystości był wykład inauguracyjny Przyszłość branży TSL, wygłoszony przez Kevina Richardsona, Prezesa CILT(UK).

 

Na zakończenie wręczono dyplomy absolwentom Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, dla których rozpoczął się nowy etap w życiu. Wierzymy, że zdobyte w murach uczelni wiedza i doświadczenie przyczynią się do wielu sukcesów zawodowych.

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype