logo Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Studia niestacjonarne

CILT Wiarygodna szkoła

pocztaE-learningMoodlogWirtualny dziekanat

Najlepsza uczelnia logistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 lat tradycji, prestiżu renoma na rynku edukacyjnym w Polsce, dobra opinia pracodawców największych firm transportowychi logistycznych;

Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymują dwa dyplomy: polski oraz francuski;

Jedyna uczelnia w Europie Środkowo-Wschodniej akredytowana przez
CILT (UK);

Wyróżnienie MWSLiT we Wrocławiu w raporcie międzynarodowej organizacji OECD jako uczelni ukierunkowanej na biznes
i przemysł, kształcącej wysoko wyspecjalizowaną kadrę;

Najlepsza w Polsce specjalistyczna uczelnia logistyczna według rankingu Perspektyw 2016;

Jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku wyróżniona certyfikatem Dobra Uczelnia – Dobra Praca;

Laureat certyfikatu „Wiarygodna Szkoła” nieprzerwanie od 2005 roku;

Laureat certyfikatu „Uczelnia Liderów” nieprzerwanie od 2011 roku;

Uczelnia uhonorowana Nagrodą Premiera Francji
w roku 2003 za najlepszy
w wymiarze europejskim projekt edukacyjny;

Wymiany i staże w ramach Programu Erasmus+ (uczelnie partnerskie
z całego świata);

Współpraca międzynarodowa
z uczelniami
z: Francji, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Ukrainy, Bułgarii, Argentyny, Maroka, Turcji i Chin;

Kadra składająca się
z wybitnych specjalistów
z kraju i zagranicy;

Praktyki we francuskich, niemieckich oraz polskich centrach logistycznych
i firmach transportowych;

Uczelnia posiadająca najnowocześniejsze, w pełni wyposażone laboratoria budowlane oraz logistyczne dla studentów, w tym innowacyjne technologie RFID;

Niezmienne czesne od 17 lat.

Nowy zagraniczny partner uczelni - Petersburg State Transport University z Rosji

Dużym sukcesem zakończyła się wizyta Kanclerza wraz z przedstawicielką Działu Współpracy z Zagranicą w najstarszym, 200-stu letnim Petersburg State Transport University w rosyjskim mieście Puszkina. Uniwersytet ten, założony w Sankt Petersburgu 28 stycznia 1724r. dekretem Cara Piotra Wielkiego, od 200 lat kształci na najwyższym poziomie inżynierów kolejnictwa, którzy zajmują stanowiska w instytucjach państwowych zarządzających koleją, jak również w międzynarodowych firmach projektujących oraz produkujących pociągi.  Spektakularny gmach Uniwersytetu, zachowany w bardzo dobrym stanie i rozrastający się od 200 lat, wykształcił największe nazwiska ze świata nauki, między innymi Dmitrija Mendelejewa czy Iwana Pawłowa.

 Przedstawiciele MWSLiT podczas pobytu na Konferencji dotyczącej kształcenia inżynierów kolejnictwa spotkali się z przedstawicielami wszystkich Wydziałów Uniwersytetów zajmujących się transportem oraz logistyką oraz z Rektorem i Prorektorami uczelni.

Wizyta zakończyła się podpisaniem Umowy o szerokiej współpracy dwustronnej w zakresie wspólnej realizacji konferencji, projektów naukowo- badawczych oraz wymiany kadry naukowej.

2013-05-21 10.40.28 2013-05-21 12.07.11 2013-05-23 12.14.31 2013-05-23 12.15.12 2013-05-23 12.56.35 2013-05-23 14.55.23

Rekrutacja

 

Zadaj pytanie

 

Pracodawcy Absolwenci Studenci

 

 

© 2015 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 42

mapa serwisu

Przejdź na górę strony