DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  

Ze względu na utrzymujący się stan epidemiologiczny w Polsce, Minister Edukacji i Nauki wydał nowe Rozporządzenie w sprawie funkcjonowania podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

 

Według Rozporządzenia, w okresie od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. zajęcia na studiach i w ramach innych form kształcenia w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Zajęcia w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu będą prowadzone w powyższym okresie zdalnie.

 

W przypadku zmian, spowodowanych nowymi regulacjami wprowadzanymi przez organy państwowe odnośnie stanu epidemiologicznego, organizacja zajęć może ulec zmianie, o czym studenci zostaną poinformowani najszybciej jak będzie to możliwe.

 

Nowe rozporządzenie

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype