DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  

Studenci biorący udział w projekcie Dualne studia logistyczne w MWSLiT we Wrocławiu zakończyli płatne staże w firmach partnerskich. Możliwość odbycia płatnego stażu w obecnych czasach, to nieoceniona wartość dodana do programu studiów, pozwalająca na zapoznanie się z zagadnieniami logistycznymi w praktyce. Staż to również doskonała okazja na zwiększenie swoich dochodów, ponieważ nasi studenci, uczestniczący w projekcie, otrzymali wynagrodzenie w wysokości 3840 zł/ netto za odbyty staż.

 

Formuła kształcenia dualnego pozwala studentom połączyć edukację z pracą poprzez realizację specjalnego programu kształcenia przemiennego, zapewniającego równoczesny udział w zajęciach dydaktycznych na uczelni i praktycznych w przedsiębiorstwie. System daje możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie zajęć w praktyce, a także stałego zatrudnienia już w trakcie studiów.

 

Dzięki projektowi studenci MWSLiT we Wrocławiu odbywali płatne staże w takich firmach jak:

  • City Brokers Investment Sp. z o.o,
  • Express Botam Transport sp. z o.o.,
  • Gaus,
  • Opal Transport,
  • Polski Instytut Transportu Drogowego,
  • Polska Unia Transportu,
  • Schumacher Packaging Sp. z o.o.,
  • Wareh.com Sp. z o.o.

 

belka

 

Projekt współfinansowany przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype