DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  

22 kwietnia 2021 r. obyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Personel w dobie współczesnych i przyszłych wyzwań”, zorganizowana przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu. Ze względów epidemicznych konferencja odbyła się w formie zdalnej (on-line).

 

W spotkaniu uczestniczyły władze uczelni, kadra naukowa, przedstawiciele firm i uczelni partnerskich z całego świata. Dr Marcin Pawęska – Rektor MWSLiT we Wrocławiu uroczyście otworzył spotkanie i powitał wszystkich uczestników.

 

Celem konferencji było przedstawienie aktualnych zagadnień dotyczących oddziaływania na personel organizacji, a także omówienie wyzwań przed którymi stoją menedżerowie firm. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Została poruszona między innymi problematyka przeobrażeń, jakie mają i będą miały miejsce w nieodległej przyszłości i ich wpływu na personel, zwłaszcza firm logistycznych. Omówione zostały także zagadnienia dotyczące instrumentów oddziaływania na pracowników.

 

Tematy prelekcji związane były z m.in. takimi zagadnieniami jak:

  • Charakterystyka współczesnych i możliwych przeobrażeń oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji,

  • Implikacja przemian społeczno-ekonomicznych na działalność podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na postawy i zachowania pracownicze,

  • Personel firm logistycznych,

  • Inwestowanie w pracowników,

  • Pracownicy podczas zmian w organizacji,

  • Motywowanie personelu do podnoszenia kompetencji,

  • Outplacement w czasach pandemii,

  • Wpływ globalnej pandemii na transformację kultury korporacyjnej firm logistycznych,

  • Możliwe sposoby pokonania negatywnych skutków pandemii COVID-19 wśród personelu firmy.

 

Dziękujemy za imponującą frekwencję i ciekawe spotkanie.

 

 

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype