REKRUTACJA 2021/2022 TRWA!

    SPRAWDŹ    
  

Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje, iż zajęcia w roku akademickim 2021/2022 będą odbywały się w systemie stacjonarnym.

 

Sytuacja epidemiologiczna jest jednak stale monitorowana poprzez współpracę z innymi resortami w szczególności z Ministerstwem Zdrowia, a także Głównym Inspektorem Sanitarnym. Należy zaznaczyć, że ewentualna zmiana decyzji czy rekomendacji MEiN będzie uwzględniała dynamikę zachorowań na COVID-19 oraz decyzje rządu w tym zakresie.

 

Obecnie uczelnia podejmuje działania, mające na celu bezpieczny powrót do nauki stacjonarnej.

 

 

MEN

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype