zajawka_m
Szanowni Studenci I-go roku, w dniu 2 października 2017 r. odbędzie się dla Państwa „Dzień otwarty”, w ramach którego zapoznamy Państwa ze strukturą uczelni oraz zwyczajami akademickimi.

zajawka_m
22 września 2017 roku w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu odbyło się Forum Partnerstwa Anhui-Dolny Śląsk. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz, środowisk biznesowych oraz uczelni z obu regionów, w tym Rektor MWSLiT we Wrocławiu, dr Marcin Pawęska.

zajawka_m
Rozpoczęła się rekrutacja na studia i praktyki w ramach projektu Erasmus+ na semestr letni 2017/2018. Chętnych na wyjazd zapraszamy do składania podań aplikacyjnych do Działu Współpracy z Zagranicą (pokój 117) osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 5. października.

zajawka_m
20 września 2017 roku do grona absolwentów MWSLiT we Wrocławiu dołączyli kolejni studenci studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich. Przed obroną wszyscy bardzo się stresowali, ale wiedza, którą zdobyli podczas studiów, pozwoliła im obronić swoją pracę dyplomową.

zajawka_m
Od października MWSLiT we Wrocławiu wraz z Wayne State University (USA) poprowadzi studia podyplomowe Zarządzanie łańcuchami dostaw w przemyśle motoryzacyjnym. Projekt realizowany jest we współpracy z międzynarodową organizacją Automotive Industry Action Group (AIAG) i stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w obszarze automotive.

zajawka_m
27-28 października 2017 r. w Narodowym Uniwersytecie Lotniczym w Kijowie na Ukrainie (National Aviation University NAU) odbędzie się XV Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna.

zajawka_m
8 września 2017 r. na stronie internetowej CILT(UK) ukazał się artykuł stanowiący podsumowanie rozmowy z Rektorem Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu dr. Marcinem Pawęska.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype