Witamy na stronie poświęconej projektom dofinansowanym ze środków zewnętrznych (Fundusze Europejskie i inne) realizowanych przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Nasze projekty obejmują działania z zakresu edukacji, badań, wspierania przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego oraz promocji i upowszechniania dobrych praktyk. Swoje zainteresowanie kierujemy przede wszystkim w stronę rozwoju kompetencji i kariery naszych studentów, kadry naukowo-dydaktycznej oraz osób spoza społeczności akademickiej.

Zapraszamy do działów poświęconym każdemu z projektów i ewentualnego skorzystania z oferowanego przez nie wsparcia.Zapraszamy do działów poświęconym każdemu z projektów i ewentualnego skorzystania z oferowanego przez nie wsparcia.

Zespół Działu Projektów Europejskich MWSLiT

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype