logo Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Studia niestacjonarne

CILT Wiarygodna szkoła

pocztaE-learningMoodlogWirtualny dziekanat

Najlepsza uczelnia logistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MWSLiT OŚRODKIEM SZKOLĄCYM

Miło nam poinformować, iż Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu otrzymała wpis do wykazu ośrodków szkolących, przygotowujących do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych.


CKZ / ADR / RID / ADN

 
CKZ
Temat: Kurs przygotowujący do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym
Cel szkolenia: Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźników drogowych jest niezbędnym dokumentem potwierdzającym posiadanie przez przedsiębiorcę kwalifikacji potrzebnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy obowiązuje również w krajowym transporcie. Celem zajęć jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego, a tym samym przedstawienie zagadnień z zakresu: prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa finansowego, prawa pracy, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem transportowym, bezpieczeństwa ruchu drogowego czego skutkiem będzie dopuszczenie do zawodu przewoźnika.

ADR
Temat: Kursy przygotowujące dla Spedytorów i Logistyków nadające uprawnienia Doradcy ADR.
Cel szkolenia: Głównym celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z zagrożeniami występującym podczas przewozu towarów niebezpiecznych, z działaniami zapobiegawczymi oraz z czynnościami, które należy podjąć po wypadku, aby z zachować własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych osób i środowiska.

RID
Temat: Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych.
Cel szkolenia:  Uczestniczący w przewozie towarów niebezpiecznych powinni podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa, stosownie do charakteru i zakresu dających się przewidzieć zagrożeń, w celu zapobiegania szkodom i urazom oraz, jeżeli to konieczne, w celu zminimalizowania ich skutków. Uczestnicy zapoznają się z obowiązującymi  przepisami RID. W programie kursu przewidziano bloki tematyczne poświęcone m.in. takim zagadnieniom jak: przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych; klasyfikacja towarów niebezpiecznych i zasady ich pakowania oraz przewożenia; zasady oznakowania, procedury i dokumentacja; przepisy kolejowe związane z bezpieczeństwem.
 
ADN
Temat: Szkolenia dla ekspertów ADN
Cel szkolenia:  Celem szkolenia jest przygotowanie ekspertów do wykonywania zawodów związanych z przewożeniem materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej.  Ekspertem do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej, czyli w skrócie Ekspert ADN może być osoba, która posiada świadectwo eksperta ADN. Kurs przekazuje widzę nt. przepisów i zasad dotyczących transportu w w/ w zakresie.

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do pokoju nr 116 na pierwszym piętrze budynku Uczelni, lub wysłanie informacji o chęci wzięcia udziału w szkoleniu na adres kursy@msl.com.pl
Tel. kontaktowy 71 /324 68 42 wew. 124.

 

 

 

Rekrutacja

 

Zadaj pytanie

 

Pracodawcy Absolwenci Studenci

 

 

© 2015 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 42

mapa serwisu

Przejdź na górę strony