logo Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Studia niestacjonarne

CILT Wiarygodna szkoła

pocztaE-learningMoodlogWirtualny dziekanat

Najlepsza uczelnia logistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTY UE

fundusze europejskie logo mwslit logo ue logo

 

Projekt „Liderzy TSL – program rozwoju kompetencji”

Celem projektu jest podniesienie kompetencji:

 • komunikacyjnych,
 • zawodowych,
 • analitycznych,
 • informatycznych,
 • przedsiębiorczych

u min. 150 studentów dwóch ostatnich semestrów studiów I i II stopnia na kierunkach Logistyka oraz Transport  w MWSLiT.


Projekt przewiduje indywidualny dobór rodzaju i zakresu wsparcia uczestników w oparciu o bilans kompetencji. Na tej podstawie uczestnicy projektu wezmą udział np. w certyfikowanych szkoleniach zawodowych, językowych i komputerowych, zajęciach o charakterze warsztatowym i projektowym, w tym realizowanych we współpracy z pracodawcami oraz wizytach studyjnych.

Rodzaje wsparcia w projekcie

- w zakresie kompetencji komunikacyjnych

 • Certyfikowane szkolenie TELC  z języka angielskiego na poziomie B2
 • Warsztaty Business English
 • Gry symulacyjne
 • Warsztaty międzykulturowe

- w zakresie kompetencji zawodowych

 • Warsztaty Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT)
 • Szkolenie Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym
 • Certyfikowane szkolenie Doradca ds. bezpieczeństwa ADR
 • Warsztaty w przedsiębiorstwach
 • Wizyty studyjne do regionalnych centrów logistycznych

- w zakresie kompetencji analitycznych

 • Zajęcia projektowe  z pracodawcami – studium przypadku
 • Warsztaty Trans–Edu
 • Certyfikat IPMA–Student

- w zakresie kompetencji informatycznych

 • Warsztaty informatyczne AnyLogic
 • Warsztaty informatyczne ERP
 • MS Excel – kurs dla zaawansowanych
 • Język SQL

- w zakresie kompetencji przedsiębiorczych

 • Warsztaty z przedsiębiorczości
 • Spotkania z praktykami biznesu
 • Wizyty studyjne - inkubatory przedsiębiorczości


Rekrutacja


Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w czterech edycjach i składać się będzie z kilku etapów. W pierwszym etapie, formalnym, studenci i studentki wypełniają w systemie internetowym formularz zgłoszeniowy do projektu, w którym m.in. wskazują preferowane przez siebie formy wsparcia. Nie warto zwlekać z zalogowaniem się do systemu - kolejność zgłoszeń jest jednym z kryteriów rekrutacyjnych (por.: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie).


Osoby, które zadeklarują chęć wzięcia udziału w projekcie poprzez wypełnienie w/w formularza, zaproszone zostaną do drugiego etapu. Polegać on będzie na uczestnictwie w indywidualnym bilansie kompetencji prowadzonym przez doradcę zawodowego, który wskaże rodzaj działań najbardziej adekwatny do potrzeb studentów i studentek na podstawie wypełnionych testów badających poziomy kompetencji, które następnie będą rozwijane w ramach projektu.

Strona projektu
Formularz zgłoszeniowy online - link

Po wypełnieniu formularza uruchomiony zostanie dostęp do testów kompetencji na platformie e-learning MWSLiT (na liście kursów należy wybrać Projekty -> Testy – Program Rozwoju Kompetencji)

 

„Zakończyła się druga edycja rekrutacji do projektu Liderzy TSL- program rozwoju kompetencji. Swoją chęć udziału w projekcie zgłosiło 73 studentów i studentek MWSLiT, którzy następnie wzięli udział w bilansie kompetencji. Jego  celem było zdiagnozowanie potencjału rozwojowego uczestników i uczestniczek oraz indywidualny dobór najbardziej adekwatnego  rodzaju wsparcia. Osoby  zakwalifikowane do uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia powiadomione zostaną mailowo i telefonicznie. Pierwsze zajęcia odbędą się jeszcze w tym tygodniu.”

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Rekrutacja

 

Zadaj pytanie

 

Pracodawcy Absolwenci Studenci

 

 

© 2015 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 42

mapa serwisu

Przejdź na górę strony