25-29 lipca 2018 r. w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu gościła grupa studentów z Wayne State University wraz z opiekunem. W pierwszym dniu wizyty nasi goście zostali oficjalnie przywitani w auli przez Rektora MWSLiT oraz wysłuchali wykładu „Logistics in Poland”. Studenci mieli także okazję uczestniczyć w wizycie studyjnej w firmie Amazon oraz Kuehne + Nagel, gdzie mieli okazję przyjrzeć się funkcjonowaniu obu tych zakładów, a także zwiedzić centrum Wrocławia z przewodnikiem. W programie wycieczki była także wizyta we wrocławskim ogrodzie japońskim oraz Hydropolis. Liczymy na powtórną wizytę w przyszłym roku!

 

Warto wiedzieć
Rekomendują nas
Studia Dualne

Studia dualne mają na celu zapewnienie studentom możliwości zarówno studiowania, jak i zdobywania doświadczenia w praktyce. Program studiów dualnych zakłada, że student odbywa praktykę lub staż przez dwa dni w tygodniu, a za swoją pracę otrzyma wynagrodzenie, nie niższe niż wysokość czesnego. Podjęcie pracy zawodowej zgodnej z wybraną specjalnością jest możliwe już na II roku studiów. W trybie dualnym można studiować logistykę (studia licencjackie i studia inżynierskie) oraz transport (studia licencjackie).

 

Misją MWSLiT we Wrocławiu  jest kształcenie wysoko ocenionych przez przedsiębiorców specjalistów z logistyki (studia licencjackie, studia inżynierskie, studia magisterskie – 3 semestry), transportu (studia licencjackie), budownictwa (studia inżynierskie) i dziedzin pokrewnych, z uwzględnieniem najnowszych trendów rynkowych, z zachowaniem wysokich norm jakościowych oraz międzynarodowych standardów kształcenia.

Aktualności

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype