logo Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Studia niestacjonarne

CILT Wiarygodna szkoła

pocztaE-learningMoodlogWirtualny dziekanat

Najlepsza uczelnia logistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o projekcie/ Information about the project

eeaZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SIEDZIBY MWSLIT POPRZEZ WDROŻENIE NOWOCZESNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ PRZEPROWADZENIE PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

 

 

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu realizuje projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej siedziby MWSLiT poprzez wdrożenie nowoczesnych źródeł ciepła oraz przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych” w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Projekt finansowany jest z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii (link do strony internetowej funduszy EOG: www.eeagrants.org).

 

Głównym celem jest zwiększenie efektywności energetycznej siedziby MWSLiT oraz zmniejszenie emisji  CO2.  Osiągnięcie tego celu będzie  możliwe poprzez przeprowadzenie inwestycji, polegającej na:

  1. Wymianie istniejących źródeł światła na źródła w technologii LED - wymianie podlegać będzie 1280 szt. źródeł światła.
  2. Termoizolacji budynku: 
    • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem grafitowym o grubości 16 cm (powierzchnia elewacji  wynosi 2 754,83 m2),
    • prace dodatkowe związane z ociepleniem tj. montaż nowych parapetów, przebudowa instalacji odgromowej, wymiana lub  przesunięcia rynien oraz rur spustowych,
    • ocieplenie poddasza metodą wyłożenia na powierzchni stropowej wełny mineralnej.
  3. Wdrożeniu instalacji fotowoltaicznej - instalacja PV o mocy 40 kW wytwarzająca energię o mocy 39678,7 kWh.

 

Inwestycja realizowana będzie na terenie MWSLiT we Wrocławiu i obejmować będzie cały budynek Uczelni.

 

 

 

eea

INCREASING THE ENERGY EFFICIENCY OF MWSLIT THROUGH THE IMPLEMENTATION OF MODERN HEAT SOURCES AND THERMAL MODERNISATION

 

 

 

The International University of Logistics and Transport in Wrocław has been implementing a project entitled “Increasing the energy efficiency of MWSLiT through the implementation of modern heat sources and thermal modernisation” within the framework of Programme PL04 “Saving energy and promoting renewable energy source”. The project is financed by Iceland, Liechtenstein and Norway from the EOG funds (link to the website of the EEA Grants: www.eeagrants.org).

 

The main objective is to increase energy efficiency of the MWSLiT building and a reduction in CO2 emissions. Achieving this goal will be possible by carrying out the following investments:

     1. Replacement of existing light sources by LED technology - 1280 pcs. of light sources will be subject to the exchange.

       2. Insulation of the building by:

                  a. The external wall insulation with graphite polystyrene of 16 cm thickness (elevation surface is 2 754.83 m2)

            b. The additional works associated with the insulation ei. installation of new window sills, reconstruction of the lightning protection system, replacement or displacement of gutters and downpipes,

                    c. The attic insulation by covering surface of the roof with mineral wool lining.

      3. Implementation of photovoltaic installation with 40 kW of power generating capacity 39,678.7 kWh.

 

The project has been carried out in the MWSLiT area in Wroclaw and covers the entire University building.

 

Rekrutacja

 

Zadaj pytanie

 

Pracodawcy Absolwenci Studenci

 

 

© 2015 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 42

mapa serwisu

Przejdź na górę strony