logo Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Studia niestacjonarne

CILT Wiarygodna szkoła

pocztaE-learningMoodlogWirtualny dziekanat

Najlepsza uczelnia logistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla obszaru administracyjno-usługowego

 logo FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb-1   mwslit logoEU EFS rgb-1

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu informuje, że zakończyła kolejny etap prac związanych z opracowaniem modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla obszaru administracyjno-usługowego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla obszaru administracyjno-usługowego” realizowanego przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.

W ramach projektu zostały opracowane 34 modelowe programy nauczania. W pracach zespołu autorów i recenzentów uczestniczyli przedstawiciele partnerów społecznych. Dzięki tej współpracy Modelowe programy nauczania posiadają uaktualnione treści programowe a także uwzględnione zostały oczekiwania współczesnego rynku pracy i wymogi gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach.

Opracowane programy mogą być wdrażane w formie stacjonarnej i zaocznej z wykorzystaniem e-learningu. Mamy nadzieję, że programy zwiększą i uatrakcyjnią ofertę placówek prowadzących pozaszkolne formy doskonalenia osób dorosłych.

Udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub w kursach umiejętności zawodowych, które są składowymi przedmiotowych programów przygotuje osoby dorosłe do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie i na rynku pracy, w tym do uczenia się przez całe życie i dalszego podnoszenia kwalifikacji oraz zdobywania dodatkowych umiejętności.

 

Wkrótce zaprosimy wszystkie instytucje upoważnione do organizacji KKZ min.

  • publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą;
  • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego,
  • placówki kształcenia praktycznego i zawodowego
  • ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego;
  • instytucje rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową do skorzystania z naszej propozycji programów.

Rekrutacja

 

Zadaj pytanie

 

Pracodawcy Absolwenci Studenci

 

 

© 2015 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 42

mapa serwisu

Przejdź na górę strony