LOGISTYKA – studia dofinansowane

    SPRAWDŹ    
  
 

Celem projektu jest podniesienie i wzrost kompetencji na rzecz branży przemysłu motoryzacyjnego tj. wsparcie 20 osób, w tym 5 studentów i 15 studentek stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie o specjalności: Zarządzanie w przemyśle motoryzacyjnym poprzez organizację programu rozwoju kompetencji zawodowych (audytor wewnętrzny IATF 16949:2016, pełnomocnik systemu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016, wymagania normy IATF 16949:2016), kompetencji językowych, kompetencji komunikacyjnych oraz krajowych staży w przedsiębiorstwach z branży motoryzacyjnej.

Kształtowane będą kompetencje istotne z punktu zapotrzebowania rynku pracy. Organizowane staże będą wysokiej jakości, zgodnie z Zaleceniem Rady z dn. 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C/88/01). Zakłada się, że udział w projekcie przełoży się na zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród studentów/-ek i absolwentów/-ek objętych wsparciem.

Realizacja projektu umożliwi studentom poznanie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców, ukształtowanie nowych kompetencji, możliwość zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce, a także zdobycie doświadczenia zawodowego. Podjęte działania ułatwią studentom i studentkom wejście na rynek pracy. Projekt realizowany będzie w okresie od 1.08.2018 r. do 31.12.2019r.

 

Wartość projektu to 365 865,00 zł. Dofinansowanie projektu z UE stanowi 97%.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype