LOGISTYKA – studia dofinansowane

    SPRAWDŹ    
  
 

 

 

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w czterech edycjach i składać się będzie z kilku etapów. W pierwszym etapie, formalnym, studenci i studentki wypełniają w systemie internetowym formularz zgłoszeniowy do projektu, w którym m.in. wskazują preferowane przez siebie formy wsparcia. Nie warto zwlekać z zalogowaniem się do systemu - kolejność zgłoszeń jest jednym z kryteriów rekrutacyjnych (por.: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie).


Osoby, które zadeklarują chęć wzięcia udziału w projekcie poprzez wypełnienie w/w formularza, zaproszone zostaną do drugiego etapu. Polegać on będzie na uczestnictwie w indywidualnym bilansie kompetencji prowadzonym przez doradcę zawodowego, który wskaże rodzaj działań najbardziej adekwatny do potrzeb studentów i studentek na podstawie wypełnionych testów badających poziomy kompetencji, które następnie będą rozwijane w ramach projektu.


W trzecim etapie, kandydaci i kandydatki zobowiązani/-e są do złożenia dokumentów rekrutacyjnych. Ich wzory w wersji do pobrania znajdują się poniżej. Wypełnione i podpisane przez siebie dokumenty należy złożyć do osoby odpowiedzialnej za rekrutację (dane w zakładce Kontakt).


Na tej podstawie sporządzone zostaną listy rankingowe, które zamieszczone zostaną na stronie internetowej projektu. Zakwalifikowani kandydaci powiadomieni zostaną również drogą mailową.

Po wypełnieniu formularza uruchomiony zostanie dostęp do testów kompetencji na platformie e-learning MWSLiT (na liście kursów należy wybrać Projekty -> Testy – Program Rozwoju Kompetencji).

Dokumenty:

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype