REKRUTACJA 2021/2022 TRWA!

    SPRAWDŹ    
  
 

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu uzyskała dofinansowanie na realizację nowego projektu pn. „Międzynarodowe studia logistyczne II stopnia w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu”. Projekt został wysoko oceniony przez ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zajmując 3. miejsce na liście projektów konkursowych, które otrzymały wsparcie.

Celem projektu jest wsparcie 40 studentów dziennych studiów magisterskich, poprzez realizację międzynarodowych programów kształcenia. Zajęcia będą realizowane w języku angielskim, a w proces kształcenia zostaną zaangażowani zagraniczni wykładowcy.

 

Uczestnictwo w Międzynarodowej Szkole Letniej stanowi początkowy etap realizacji projektu. Jej celem jest przygotowanie cudzoziemców do studiowania w Polsce, a studentów z Polski wdrożenie w studia w międzynarodowym środowisku. W ramach programu Szkoły Letniej realizowane będą zajęcia stacjonarne na Uczelni oraz weekendowe zajęcia wyjazdowe. Termin realizacji: maj-czerwiec 2019 r.

 

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 lipca 2020 r., a jego wartość to 783 806,25 zł.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype