logo Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Studia niestacjonarne

CILT Wiarygodna szkoła

pocztaE-learningMoodlogWirtualny dziekanat

Najlepsza uczelnia logistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 lat tradycji, prestiżu renoma na rynku edukacyjnym w Polsce, dobra opinia pracodawców największych firm transportowych i logistycznych;

Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymują dwa dyplomy: polski oraz francuski;

Jedyna uczelnia w Europie Środkowo-Wschodniej akredytowana przez
CILT (UK);

Wyróżnienie MWSLiT we Wrocławiu w raporcie międzynarodowej organizacji OECD jako uczelni ukierunkowanej na biznes
i przemysł, kształcącej wysoko wyspecjalizowaną kadrę;

Najlepsza w Polsce specjalistyczna uczelnia logistyczna według rankingu Perspektyw 2016;

Jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku wyróżniona certyfikatem Dobra Uczelnia – Dobra Praca;

Laureat certyfikatu „Wiarygodna Szkoła” nieprzerwanie od 2005 roku;

Laureat certyfikatu „Uczelnia Liderów” nieprzerwanie od 2011 roku;

Uczelnia uhonorowana Nagrodą Premiera Francji
w roku 2003 za najlepszy
w wymiarze europejskim projekt edukacyjny;

Wymiany i staże w ramach Programu Erasmus+ (uczelnie partnerskie
z całego świata);

Współpraca międzynarodowa
z uczelniami
z: Francji, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Ukrainy, Bułgarii, Argentyny, Maroka, Turcji i Chin;

Kadra składająca się
z wybitnych specjalistów
z kraju i zagranicy;

Praktyki we francuskich, niemieckich oraz polskich centrach logistycznych
i firmach transportowych;

Uczelnia posiadająca najnowocześniejsze, w pełni wyposażone laboratoria budowlane oraz logistyczne dla studentów, w tym innowacyjne technologie RFID;

Niezmienne czesne od 17 lat.

MWSLiT OŚRODKIEM SZKOLĄCYM

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest ośrodkiem szkolącym, przygotowującym do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.
Informujemy, iż studenci naszej Uczelni (osoby które rozpoczęły studia w roku akademickim 2015/2016) którzy ukończą zarówno studia stacjonarne jak i studia niestacjonarne, po spełnieniu określonych w przepisach warunków mogą być po ukończeniu studiów zwolnieni z egzaminu na podstawie art. 38a ust.1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Proces certyfikacji przeprowadza Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, który jest jednostką certyfikującą (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym), przy którym działają Komisje Egzaminacyjne.
Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych jest niezbędnym dokumentem potwierdzającym posiadanie przez przedsiębiorcę kwalifikacji niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy jest jednocześnie certyfikatem kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy.
Serdecznie zapraszamy ? Nasza Uczelnia oferuje kształcenie w kierunku zawodów przyszłości, poprzez specjalistyczną wiedzę oraz szereg kursów niezbędnych do pracy w branży transport, spedycja i logistyka.

Kurs  przygotowujący do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym organizowany przez MWSLiT we Wrocławiu
Kurs obejmuje 5 spotkań po 8 godzin tj. 25 maja ; 26 maja; 1 czerwca; 2 czerwca; 8 czerwca
Zajęcia będą się odbywać w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu przy ulicy Sołtysowickiej 19b we Wrocławiu.
Cele kształcenia: przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego a tym samym przedstawienie zagadnień z zakresu prawa cywilnego, handlowego, finansowego, prawa pracy, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem transportowym jak również dopuszczenie do zawodu przewoźnika i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Program kursu:

  1. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego  3 godz.
  2. Wybrane zagadnienia prawa handlowego  1 godz.
  3. Prawo pracy  2 godz.
  4. Czas jazdy kierowcy  6 godz.
  5. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa finansowego 2 godz.
  6. Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem  2 godz.
  7. Dostęp do zawodu przewoźnika transportu drogowego osób i rzeczy 3 godz.
  8. Organizacje i instytucje międzynarodowe  1 godz.
  9. Prowadzenie działalności na międzynarodowym rynku przewozowym  4 godz.
  10. Dokumentacja i procedury celne  1 godz.

Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym  transporcie drogowym osób lub rzeczy jest jednocześnie certyfikatem w krajowym transporcie osób lub rzeczy. Zakres wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych na egzaminie na certyfikat w międzynarodowym transporcie drogowym jest znacznie szerszy niż tylko w samym krajowym transporcie drogowym.
Aby zapisać się na kurs, należy do dnia 10 maja 2016 przesłać na adres kursy@msl.com.pl kartę zgłoszenia,

Każda osoba, która prześle kartę otrzyma od organizatora pełne informacje, dotyczące godzin, miejsca itp.

Koszt kursu : Cena kursu: 879,00 zł brutto  (Cena nie obejmuje opłaty za egzamin i opłaty wydania certyfikatu kompetencji zawodowych)

W cenie szkolenia zapewniamy wykłady prowadzone przez najlepszych wykładowców, ćwiczenia z rozwiązywania zadań problemowych, niezbędne pomoce dydaktyczne ,serwis kawowy przez cały czas trwania kursu, pomoc w przygotowaniu dokumentów oraz w zapisie na egzamin państwowy przeprowadzany przez Instytut Transportu Samochodowego.

Minimalna grupa to 15 osób, max 30 osób (organizator zastrzega sobie, przełożenie terminu rozpoczęcia kursu, w przypadku braku minimalnie wymaganej grupy uczestników)

Szkolenie zakończone jest wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu

W przypadku pytań prosimy kierować zapytania na adres kursy@msl.com.pl lub 71 324 68 40 wew. 222

Karta zgłoszenia

 

Rekrutacja

 

Zadaj pytanie

 

Pracodawcy Absolwenci Studenci

 

 

© 2015 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 42

mapa serwisu

Przejdź na górę strony