logo Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Studia niestacjonarne

CILT Wiarygodna szkoła

pocztaE-learningMoodlogWirtualny dziekanat

Najlepsza uczelnia logistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poczta dla Pracowników i Studentów MWSLiT

 

 

poczta

 

Kariera

Wykładowcy – specjaliści w zakresie logistyki i/lub transportu

 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

zatrudni

 

Wykładowców

 -specjalistów w zakresie logistyki i/lub transportu

  

Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 • posiadanie wykształcenia kierunkowego lub pokrewnego w zakresie logistyki i/lub transportu,
 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych lub ekonomicznych,
 • dorobek naukowy poświadczony publikacjami w zakresie logistyki i/lub transportu,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu logistyki i/lub transportu,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Kanclerza MWSLiT,
 • życiorys,
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych działań na polu organizacji i upowszechniania nauki lub doświadczenia praktycznego – branżowego (np. prowadzenie szkoleń lub kursów),
 • kopię dyplomu doktorskiego,
 • spis publikacji naukowych,
 • inne dokumenty potwierdzające doświadczenie kandydata, np. opinie o załączonym dorobku.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • możliwość udziału w realizacji projektów edukacyjnych - badawczych współfinansowanych z UE,
 • możliwość wyjazdów na staże zagraniczne,
 • możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • pracę w młodym zespole,
 • dogodne godziny zajęć.


Zainteresowane osoby prosimy o złożenie aplikacji wraz z dorobkiem naukowym
na adres e-mail:
kadry@msl.com.pl
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883)

 

Wykładowcy – specjaliści w zakresie zarządzania

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

zatrudni

 

Wykładowców

-specjalistów w zakresie zarządzania

 

 

Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 • posiadanie wykształcenia kierunkowego lub pokrewnego w zakresie zarządzania,
 • posiadanie stopnia naukowego doktora ekonomicznych,
 • dorobek naukowy poświadczony publikacjami w zakresie zarządzania,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu zarządzania,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty: 

 • podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Kanclerza MWSLiT,
 • życiorys,
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych działań na polu organizacji i upowszechniania nauki lub doświadczenia praktycznego – branżowego (np. prowadzenie szkoleń lub kursów),
 • kopię dyplomu doktorskiego,
 • spis publikacji naukowych,
 • inne dokumenty potwierdzające doświadczenie kandydata, np. opinie o załączonym dorobku.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • możliwość udziału w realizacji projektów edukacyjnych - badawczych współfinansowanych z UE,
 • możliwość wyjazdów na staże zagraniczne,
 • możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • pracę w młodym zespole,
 • dogodne godziny zajęć.

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie aplikacji wraz z dorobkiem naukowym
na adres e-mail:
kadry@msl.com.pl
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

 

Od 14 lat współpracujemy z najlepszymi w branży

mapka

Zadaj pytanie

 JESTEŚ ABSOLWENTEM, STUDENTEM, KANDYDATEM?


Wypełnij formularz kontaktowy w grupie,
jaką reprezentujesz, oddzwonimy!studia dualne studia dualne studia dualne

Praktyczne elementy nauczania

 

Z początkiem 2015 roku rozpoczęło funkcjonowanie w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu nowe laboratorium dydaktyczne - laboratorium kierunku budownictwo. Jego powstaniu towarzyszyło ogromne zainteresowanie przyszłych inżynierów. Szczególny entuzjazm wzbudziło w członkach koła naukowego powstałego przy kierunku budowlanym. Będą oni mogli w nim konfrontować teorię z tym, co w praktyce będzie towarzyszyć ich późniejszemu życiu zawodowemu. Laboratorium wesprze również proces dydaktyczny w ramach takich przedmiotów jak materiały budowlane / wytrzymałość materiałów, mechanika gruntów, oraz materiały i nawierzchnie drogowe. Realizowane tu będą badania związane z problematyką kruszyw kamiennych, spoiw mineralnych, betonów, asfaltobetonów, zapraw cementowych, podbudów drogowych i spoiw bitumicznych.

Studentom udostępniony został sprzęt i aparatura pomiarowa służące do specjalistycznych badań w budownictwie komunikacyjnym:

 • automatyczna prasa do badania wytrzymałości betonu na ściskanie (2000 kN), współpracująca z ramą do zginania belek betonowych i płyt chodnikowych (100 kN), z niezbędnymi akcesoriami,
 • ręczna prasa CBR (50 kN) do określania nośności podłoża gruntowego pod budowę dróg i podbudów drogowych metodą California Bering Ratio,
 • bęben Los Angeles do badania ścieralności kruszyw,
 • tarcza Boehmego do pomiarów ścieralności materiałów kamiennych i betonowych,
 • ręczny ubijak Proctora wraz z cylindrem do oznaczania wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego,
 • wstrząsarka laboratoryjna do oznaczania składu ziarnowego materiałów sypkich i kruszyw wraz z zestawem sit,
 • zestaw cylindrów pomiarowych do oznaczania gęstości nasypowej kruszyw,
 • suwmiarka Schultza do oznaczania współczynnika kształtu ziaren kruszyw,
 • suszarka laboratoryjna do badania wilgotności i nasiąkliwości materiałów budowlanych,
 • zamrażarka laboratoryjna do badania mrozoodporności materiałów budowlanych,
 • hydrostatyczna waga laboratoryjna (25 kg, 0,1 g) z możliwością ważenia nad i podszalkowego,
 • aparat Ve - Be do badania konsystencji mieszanki betonowej,
 • ręczny aparat Blaine'a do oznaczania stopnia zmielenia cementu,
 • ręczny aparat Vicata do oznaczania czasu wiązania cementu,
 • różne rodzaje form stalowych i tworzywowych do wykonywania próbek betonowych, cementowych, gruntowych,
 • ręczny aparat "Pierścień i Kula" do oznaczania temperatury mięknienia asfaltów,
 • półautomatyczny penetrometr do badania konsystencji asfaltów i spoiw bitumicznych,
 • półautomatyczny aparat Frassa do badania temperatury łamliwości mas bitumicznych, wraz z urządzeniem do przygotowywania próbek.


Reasumując, zakupiony sprzęt umożliwia następujące badania i pomiary:

 • oznaczanie wytrzymałości próbek betonowych i cementowych na ściskanie i zginanie,
 • oznaczanie nośności podłoża gruntowego pod budowę dróg i podbudów drogowych,
 • pomiar ścieralności kruszyw z odtworzeniem warunków ich pracy w nawierzchni,
 • ocena ścieralności kruszyw na ścieranie,
 • pomiar ścieralności betonu i innych materiałów budowlanych , oraz skał,
 • oznaczanie wilgotności optymalnej i maksymalnego ciężaru objętościowego szkieletu gruntowego,
 • oznaczanie składu ziarnowego materiałów sypkich takich jak kruszywa, piasek, itp.,
 • pomiar gęstości kruszyw,
 • oznaczanie kształtu ziaren kruszyw (tzw. wskaźniki kształtu),
 • badanie wilgotności i nasiąkliwości materiałów budowlanych,
 • badanie mrozoodporności materiałów budowlanych,
 • pomiar konsystencji mieszanek betonowych,
 • pomiar stopnia zmielenia (wielkości ziaren) cementu,
 • oznaczanie czasów początku i końca wiązania spoiw mineralnych,
 • oznaczanie temperatury mięknienia asfaltów i spoiw bitumicznych,
 • badanie konsystencji asfaltów i spoiw bitumicznych,
 • oznaczanie temperatury łamliwości mas bitumicznych.


Zakres badań, które możliwe są do wykonania w laboratorium nie wyczerpuje oczywiście długiej, kompletnej listy pomiarów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym, ale umożliwia prowadzenie badań w możliwie szerokim spektrum zagadnień dotyczących budownictwa drogowego. Dynamiczny rozwój tej dziedziny gospodarki infrastrukturalnej w Polsce w pełni uzasadnia funkcjonowanie takiego laboratorium w ramach kierunku budowlanego w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

IMG_7212 IMG_7217 IMG_7219 IMG_7223 IMG_7224 IMG_7225

Więcej artykułów…

 1. Polityka Cookies

Rekrutacja

 

Zadaj pytanie

 

Pracodawcy Absolwenci Studenci

 

 

© 2015 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 42

mapa serwisu

Przejdź na górę strony