logo Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Studia niestacjonarne

CILT Wiarygodna szkoła

pocztaE-learningMoodlogWirtualny dziekanat

Najlepsza uczelnia logistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MWSLiT drugą uczelnią na Dolnym Śląsku wg Rankingu Perspektyw 2012

uczelnie wrocławMiło nam poinformować, że nasza Uczelnia odnotowała kolejny awans w najważniejszym rankingu oceniającym uczelnie wyższe - Perspektywy 2012. MWSLiT zajęło drugie miejsce wśród niepublicznych uczelni magisterskich na Dolnym Śląsku. Zgodnie z postanowieniami Kapituły Rankingu uczelnie oceniane były według prestiżu, potencjału naukowego, efektywności naukowej, innowacyjności, warunków studiowania oraz umiędzynarodowienia studiów. W zestawieniu ogólnopolskim zajęliśmy 29 pozycję na 93 oceniane uczelnie.

 

Więcej informacji: http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5116&Itemid=906

 

Jedno z najważniejszych i prestiżowych wyróżnień dla MWSLiT

transport studia logistykaNa łamach Gazety Wrocławskiej dnia 12 września br. ukazał się artykuł opisujący ostatnie bardzo ważne wyróżnienie jakie otrzymała Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - prestiżową brytyjską akredytację CILT (Chartered Institute of Logistic and Transport).

 

 

 

 

 

Logistyka - jaką uczelnię wybrać?

logistyka jakie studia wrocławGdy boli ząb, idziemy do dentysty a nie kardiologa. Gdy umieszczamy pieniądze na długoterminowych lokatach, korzystamy z pomocy doradcy finansowego a nie kasjera. Z tego samego, logicznego powodu, jeśli zamierzamy zostać menedżerem logistyki, kształcenie powinniśmy powierzyć uczelniom specjalistycznym- Bo gwarancją jakości jest profesjonalizm.

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Dolnośląskie uczelnie liderów

podyplomowe wrocław

 

Jak spośród setek różnych kierunków studiów oferowanych przez dziesiątki uczelni publicznych i niepublicznych wybrać taki, który trzyma wysoki poziom i dobrze przygotowuje do przyszłego zawodu? Najlepiej przyjrzeć się niezależnym rankingom, które oceniają jakość kształcenia uczelni.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu to jedyna niepubliczna uczelnia w Polsce z uprawnieniami do prowa­dzenia studiów magisterskich na kie­runku logistyka i - według rankingu "Perspektyw" - najlepsza w Polsce specjalistyczna uczelnia kształcąca logistyków i spedytorów. Lista wyróżnień i certyfikatów przyznanych tej szkole jest zresztą długa. Rekruta­cja na kierunki: logistyka, zarządza­nie i gospodarka przestrzenna, trwa tu do 26 września. W pierwszej kolej­ności przyjmowani są kandydaci, któ­rzy zdali maturę międzynarodową lub uzyskali na maturze co najmniej 50 proc. punktów z egzaminu rozsze­rzonego z języka polskiego, informa­tyki, matematyki lub języka obcego. Pozostali kandydaci są przyjmowani według kolejności zgłoszeń aż do wy­czerpania limitu miejsc. Szczegóły związane z rekrutacją i elektronicz­na rejestracja kandydatów na www.mwsl.eu.

 

 

Studia z przyszłością

Gazeta Wrocławska, 4 lipca 2011

NAUKA NA NOWYM KIERUNKU POTRWA SIEDEM SEMESTRÓW

 

Trwa nabór na nowy kierunek studiów - gospodarkę przestrzenną ze specjalnością planowanie infrastruktury transportowej. Do swojej oferty edukacyjnej wprowadziła go Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu

studia z przyszloscia

we Wrocławiu. Studia potrwają siedem semestrów, a absolwenci uzyskają tytuł inżyniera. Nauka na gospodarce przestrzennej daje możliwość nabycia umiejętności z zakresu projektowania przestrzeni w skali urbanistyczno-archi-tektonicznej. Zapisy przyjmowane są do 26 września.

Czytaj więcej...

Rekrutacja

 

Zadaj pytanie

 

Pracodawcy Absolwenci Studenci

 

 

© 2015 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 42

mapa serwisu

Przejdź na górę strony