logo Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Studia niestacjonarne

CILT Wiarygodna szkoła

E-learningMoodlogWirtualny dziekanat

Najlepsza uczelnia logistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura Uczelni

Kierunki studiów

Rdzeń struktury Uczelni stanowią: 

Wydział Logistyki i Transportu, w ramach którego funkcjonują cztery zakłady naukowe:

Zakład Logistyki

Zakład Transportu

Zakład Zarządzania

Zakład Nauk Społecznych

Dodatkowo przy wydziale działają:

Studium Informatyki

Studium Języków Obcych

Studium Wychowania Fizycznego

 

Każdy pracownik dydaktyczny w MWSLiT przydzielony jest do wybranego zakładu zgodnie ze swoją specjalizacją i tematyką prowadzonych zajęć. Za zarządzanie jednostką i sprawowanie opieki merytorycznej odpowiada Kierownik Zakładu / Studium. Każdy zakład posiada swój pokój, który stanowi miejsce do pracy własnej kadry dydaktycznej, jak również miejsce zebrań i dyskusji jego członków.

W skład struktury uczelni wchodzą również jednostki administracyjne:

 

 

Rdzeń struktury Uczelni stanowi obecnie Wydział Logistyki i Transportu. W ramach tego wydziału funkcjonują cztery zakłady naukowe:

 

Rekrutacja

 

Zadaj pytanie

 

Pracodawcy Absolwenci Studenci

 

 

© 2015 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 42

mapa serwisu

Przejdź na górę strony