DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  

belka fe wer + rp + ue efs

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Celem projektu jest opracowanie we współpracy z pracodawcami 7 programów nauczania dodatkowych umiejętności zawodowych oczekiwanych przez pracodawców, a nieobjętych podstawą programową kształcenia w zawodach branży spedycyjno-logistycznej. Programy ułatwią absolwentom szkół branżowych wejście na rynek pracy, uatrakcyjnią proces kształcenia, podniosą jego efektywność oraz atrakcyjność w oczach uczniów i ich rodziców. Projekt zakłada opracowanie programów nauczania DUZ:

 

  • Obsługa wózków jezdniowych
  • Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B
  • Efektywne zarządzanie czasem pracy kierowcy
  • Optymalizacja przestrzeni magazynowej
  • Zarządzanie transportem ponadnormatywnym
  • Wprowadzanie towaru w europejski obszar celny
  • Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie

 

Opracowane programy nauczania mogą być wdrażane w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, niepublicznych szkołach posiadających uprawnienia szkół publicznych, centrach kształcenia zawodowego prowadzących kształcenie w branży spedycyjno-logistycznej

 

Projekt realizowany będzie od stycznia do grudnia 2020 roku.
Wartość projektu wynosi 247 500,00 zł. Dofinansowanie projektu z UE stanowi 100%.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype