DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  

belka fe wer + rp + ue efs

 

Grupę docelową stanowić będą szkoły ponadpodstawowe i placówki oświatowe prowadzące kształcenie w zawodach z branży spedycyjno-logistycznej: magazynier-logistyk, technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali. Dzięki opracowanym programom nauczania szkoły będą mogły zaoferować uczniom przygotowanie do nabycia dodatkowych umiejętności zawodowych/uprawnień, które są oczekiwane od pracodawców, co spowoduje że kształcenie branżowe stanie się bardziej dostosowane do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype