DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  

belka fe wer + rp + ue efs

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Celem projektu jest opracowanie 10 programów nauczania dodatkowych umiejętności zawodowych dla 6 zawodów branży transportu kolejowego we współpracy z pracodawcami. Programy zawierać będą treści nieobjęte podstawą programową kształcenia w zawodach branży transportu kolejowego, które ułatwią absolwentom szkół wejście na rynek pracy, uatrakcyjnią proces kształcenia i odpowiedzą na potrzeby pracodawcy w branży. Projekt zakłada opracowanie programów nauczania DUZ:

 

  • Obsługa transportu intermodalnego
  • Projektowanie rozwiązań prośrodowiskowych w transporcie kolejowym
  • Projektowanie nowoczesnych nawierzchni kolejowych
  • Identyfikowanie zagrożeń w ruchu kolejowym
  • Organizowanie transportu kolejowego towarów niebezpiecznych
  • Obsługa transgraniczna przewozów kolejowych
  • Audyt procesów kolejowych
  • Wdrażanie systemów bezpieczeństwa w transporcie kolejowym
  • Projektowanie linii kolejowych w trudnych warunkach terenowych
  • Przygotowanie do uzyskania licencji maszynisty

 

Opracowane programy nauczania mogą być wdrażane w publicznych szkołach prowadzące kształcenie zawodowe, niepublicznych szkołach posiadających uprawnienia szkół publicznych, centrach kształcenia zawodowego prowadzących kształcenie w branży transportu kolejowego.

 

Projekt realizowany będzie od marca 2020 do lutego 2021 roku.
Wartość projektu wynosi 371 250,00 zł. Dofinansowanie projektu z UE stanowi 100%.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype