DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  

belka fe wer + rp + ue efs

 

Grupę docelową stanowić będą szkoły ponadpodstawowe i placówki oświatowe prowadzące kształcenie w zawodach z branży transportu kolejowego:

 

  • technik budownictwa kolejowego,
  • technik transportu kolejowego,
  • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
  • technik elektroenergetyk transportu szynowego,
  • monter nawierzchni kolejowej,
  • technik eksploatacji portów i terminali (kolejowych).

 

Dzięki opracowanym programom nauczania szkoły będą mogły zaoferować uczniom przygotowanie do nabycia dodatkowych umiejętności zawodowych/uprawnień, które są oczekiwane od pracodawców, co spowoduje, że kształcenie branżowe stanie się bardziej dostosowane do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype